Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: November 23, 2018 10:12
IP: 81.186.175.36

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο των Πετρών, Καστοριάς, Στάτιστας και Κώττα στις 07/12/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  04/12/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  (11-23-18-10-12-10).pdf (144 kB)