Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: November 6, 2018 11:12
IP: 81.186.71.61

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
  Τόπος μετακίνησης : ΒΟΛΟΣ
  Ημερομηνίας αναχώρησης 30/11/2018
  Ημερομηνίας επιστροφής 03/12/2018 (3 διανυκτερεύσεις)
  Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών : 68 Τάξη: Γ’
  Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 4
  Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ
  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑ –ΒΟΛΟΣ.
  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΠΗΛΙΟ, ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΑΥΘΗΜΕΡΩΝ.

  Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
  1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
  2. Ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αστέρων για 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή.
  3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ)
  4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
  5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
  6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.
  8. Απόδειξη ατομική για κάθε μαθητή.
  Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που εδρεύει Λ. Κων. Καραμανλή 56, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 12:00’

 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/11/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  1oGELflorinasVolos (11-06-18-11-12-56).pdf (63 kB)