Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: October 4, 2018 14:25
IP: 2.85.108.11

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Αμυνταίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος« Επισκέψεις σχολείωνστη Βουλή των Ελλήνων».Από 21/11/2018 εως 24/11/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/10/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  _ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2018 (10-04-18-02-25-15).pdf (1378 kB)