Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: November 15, 2017 11:19
IP: 81.186.135.15

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη
  Λέχοβο – ΑΗΣ Αμυνταίου – Αμύνταιο – Λέχοβο
  12-12-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12-12-2017 (11-15-17-11-19-33).pdf (436 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: November 9, 2017 10:27
IP: 94.67.132.78

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κοζάνη στις 24/11/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15/11/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Κοζάνη (11-09-17-10-27-56).pdf (305 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: November 7, 2017 11:17
IP: 94.67.132.78

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νυμφαίο στις 14-11-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/11/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Αρκτούρο (11-07-17-11-17-26).pdf (305 kB)