Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: December 23, 2016 11:40
IP: 81.186.47.141

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου Φλώρινας, 10-02-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/02/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  _Βίγλα_Πισοδερίου_-2017 (12-23-16-11-40-08).pdf (576 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Βεύης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: December 20, 2016 12:04
IP: 94.69.18.227

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Επταήμερη εκδρομή οδικώς ή πενθήμερη αεροπορικώς στην Ιταλία, από 24 έως 30 Απριλίου 2017 οδικώς και 24 έως 28 Απριλίου 2017 αεροπορικώς, στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/01/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (12-20-16-12-04-51).pdf (521 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Βεύης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: December 20, 2016 11:56
IP: 94.69.18.227

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκδρομή στην Κρήτη, 27 έως 30 Απριλίου 2017, στα πλαίσια εκπαιδευτικύ προγράμματος
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/01/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (12-20-16-11-56-50).pdf (388 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: December 16, 2016 13:23
IP: 194.63.209.146

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΧΡΌΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  20/12/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΘΗΝΑ (12-16-16-01-23-09).pdf (191 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: December 16, 2016 13:14
IP: 194.63.209.146

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  20/12/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΘΗΝΑ (12-16-16-01-14-07).pdf (191 kB)