Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αετού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αετού,
On: April 6, 2016 09:45
IP: 81.186.30.155

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αετού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΕΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15-04-2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  hmerisia ekromi thessaloniki 2 2016 (04-06-16-09-45-36).pdf (201 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αετού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αετού,
On: April 5, 2016 10:04
IP: 81.186.30.155

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αετού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 20-04-2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15-04-2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  hmerisia ekromi thessaloniki 2016 (04-05-16-10-04-53).pdf (200 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: April 4, 2016 11:27
IP: 194.63.209.150

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στις Πρέσπες στις 19/4/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΓΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ (04-04-16-11-27-06).pdf (122 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: April 1, 2016 11:06
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα-Μέτσοβο στις 12/04/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2016 (04-01-16-11-06-19).pdf (73 kB)