Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: January 28, 2016 13:43
IP: 81.186.103.160

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Πενθήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη-μετακίνηση στη Βιέννη στο διάστημα από 30/03/2016 έως 07/04/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  (01-28-16-01-43-34).pdf (463 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: January 28, 2016 13:30
IP: 81.186.103.160

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 23/02/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01-28-16-01-30-57).pdf (566 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: January 28, 2016 13:12
IP: 81.186.103.160

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στη Βίγλα-Πισοδερίου στις 18/02/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(1) (01-28-16-01-12-15).pdf (394 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: January 28, 2016 10:18
IP: 81.186.103.252

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια εκδρομή στην INFACOMA ΔΕΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ στις 12/02/2016. Μετάβαση -Επιστροφή-Οδικώς.
  Φλώρινα-Θεσ/νίκη-KOSMOS-Φλώρινα
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  04/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  INFAKOMA (01-28-16-10-18-22).pdf (91 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: January 27, 2016 10:58
IP: 81.186.18.68

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην Φλώρινα και Βιομηχανική περιοχή Φλώρινας στις 12-02-2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  12-2-2016 ΜΠΕΛΗΣ-ΤΟΤΤΗΣpdf (01-27-16-10-58-50).pdf (81 kB)