Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 27, 2021 @ 9:20 AM
IP: 94.66.56.240

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: πρόσκλησης προς τουριστικά γραφεία_ 1ο ΓΕΛ (10-27-21-09-20-26).pdf (791 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 26, 2021 @ 10:47 AM
IP: 94.66.56.240

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: εκδρομή Γ (10-26-21-10-47-06).pdf (349 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Submitted by: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: Feb 26, 2020 @ 12:31 PM
IP: 194.63.209.190

 • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 20/03/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: ΑΝ. ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚ. 2-05-2020 (02-26-20-12-31-41).pdf (303 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 21, 2020 @ 10:26 AM
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα από 04/04/2020 έως 07/04/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 27/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΡΚΥΡΑ 2020 (02-21-20-10-26-12).pdf (220 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 18, 2020 @ 2:49 PM
IP: 94.69.31.18

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) από 17/03/2020 έως 19/03/2020.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: 3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΛΗ 17-03 ΕΩΣ 19-03-2020 (02-18-20-02-49-47).pdf (371 kB)