Σχετικά

| Σχετικά |

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Submitted by: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: Feb 26, 2020 @ 12:31 PM
IP: 194.63.209.190

 • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 20/03/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: ΑΝ. ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚ. 2-05-2020 (02-26-20-12-31-41).pdf (303 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 21, 2020 @ 10:26 AM
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα από 04/04/2020 έως 07/04/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 27/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΡΚΥΡΑ 2020 (02-21-20-10-26-12).pdf (220 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 18, 2020 @ 2:49 PM
IP: 94.69.31.18

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) από 17/03/2020 έως 19/03/2020.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: 3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΛΗ 17-03 ΕΩΣ 19-03-2020 (02-18-20-02-49-47).pdf (371 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: , Ενιαία Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
On: Feb 17, 2020 @ 11:27 AM
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών (4gaia). Μαυροδένδρι Κοζάνης, Παρασκευή, 28/02/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 18/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: Επίσκεψης Μαυροδένδρι Κοζάνης 28-02-2020 (02-17-20-11-27-52).pdf (157 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Παπαγιάννη

Submitted by: Γυμνάσιο Παπαγιάννη,
On: Feb 14, 2020 @ 12:36 PM
IP: 194.63.209.206

 • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Παπαγιάννη
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Ν. Έβρου
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 21/02/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: Εκδρομής Εβρο 1 (02-14-20-12-36-40).pdf (357 kB)