Προσκλήσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά καταχώρισης οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο επίσημο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση και στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί NEA Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων – Παρακαλούμε να τη λαμβάνετε υπόψη! – Επιπλέον σε ότι αφορά σε μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα διεθνών οργανισμών καθώς και διευκρίνηση του όρου σχολείο ομογένειας έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΕΘ διευκρινιστική εγκύκλιος (210317/Η1/30-11-2017) – Επίσης διευκρινιστική εγκύκλιος έχει εκδοθεί αναφορικά με τις αδελφοποιήσεις (15589/Η1/30.01.2018)

Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της νέας Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. (επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος. (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμά τους απαιτείται η ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙI: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > 

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: February 23, 2018 10:25
IP: 94.69.46.48

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Μονοήμερη διδακτική Επίσκεψη στη Θεσ/νικη ημέρα Πέμπτη 1-3-2018 .Αριθμός μαθητών 78 και 5 συνοδοί
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  27/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -θεσνικη (02-23-18-10-25-51).pdf (211 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: February 22, 2018 15:48
IP: 94.69.46.48

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πράγα- Νυρεμβέργη,ύστερα από πρόσκληση σχολείου της ομογένειας στη Νυρεμβέργη απο τις 13/3/2018-18/3/2018 οδικώς .Πέντε διανυκτευρεύσεις,οπως αυτές αναγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.Με 35 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  27/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  13:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΣΕΧΙΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (02-22-18-03-48-31).pdf (274 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Παπαγιάννη,
On: February 22, 2018 09:10
IP: 194.63.234.98

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Παπαγιάννη
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μέσα από πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βόλο του Ν. Μαγνησίας, από 26/04/2018 έως 28/04/2018 (ορθή επανάληψη ως προς τις προδιαγραφές του αριθμού θέσεων του μεταφορικού μέσου)
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  02/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής για Βόλο v2 (02-22-18-09-10-19).pdf (57 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Παπαγιάννη,
On: February 21, 2018 09:25
IP: 194.63.209.206

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Παπαγιάννη
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μέσα απο πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βόλο του Ν. Μαγνησίας, απο 26/04/2018 έως 28/04/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  02/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής για Βόλο (02-21-18-09-25-49).pdf (120 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: February 15, 2018 12:36
IP: 94.66.222.183

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα με προσκληση της Βουλής των Ελλήνων, από 27/03/2018 έως 29/03/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΘΗΝΑ 2018 (02-15-18-12-36-16).pdf (100 kB)

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: February 14, 2018 13:34
IP: 194.63.169.99

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΚΔΡΟΜΗ Τόπος μετακίνησης : ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ Ημερομηνίας αναχώρησης:03/3/2018 Ημερομηνίας επιστροφής 06/3/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -Φλώρινας ΠροκήρυξηΕκδρομής (02-14-18-01-34-50).pdf (400 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: February 14, 2018 12:07
IP: 81.186.191.208

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τόπος μετακίνησης : ΛΟΝΔΙΝΟ (αεροπορικώς) Ημερομηνίας αναχώρησης : στο χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου έως τέλος Απριλίου. Διανυκτερεύσεις : 3 Ώρα αναχώρησης : ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΠΤΗΣΗ Ημερομηνίας επιστροφής ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ Ώρα επιστροφής : ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) Τάξη/Τάξεις : ´ô Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών ΤΡΕΙΣ (3)
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  1oGEL_Londino (02-14-18-12-07-17).pdf (61 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: February 14, 2018 11:59
IP: 81.186.71.64

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή- (ΚΠΕ Γρεβενών-Μετέωρα-ΚΠΕ Μουζακίου)- 25-26/04/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  14/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚ. ΚΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 25 & 26-04-2018 (02-14-18-11-59-28).pdf (307 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: February 13, 2018 13:44
IP: 81.186.27.28

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδορμή της Γ΄Λυκείου στην Κέρκυρα, 14,15,16,17 και 18 Μαρτίου 2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  gymnasio l.t. laimou ekdromh kerkyra (02-13-18-01-44-35).pdf (356 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου,
On: February 12, 2018 10:22
IP: 81.186.40.222

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ξάνθη, 26/3/2018 έως 29/3/2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  16/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  EPAL AMYNTAIOY PROSKLHSH GIA EKDROMH KSANTHI (02-12-18-10-22-09).pdf (58 kB)

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: February 8, 2018 22:13
IP: 46.176.58.74

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  3ήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο από 22 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  12/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Βόλος (02-08-18-10-13-32).pdf (44 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: February 8, 2018 10:06
IP: 94.66.222.237

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια οδική εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 22-2-2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/2/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Θεσσαλονίκη (02-08-18-10-06-15).pdf (305 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Φιλώτα,
On: February 2, 2018 11:32
IP: 81.186.180.122

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΠΟΛΥΉΜΕΡΗ ΚΡΉΤΗ ΑΠΟ 15/3 ΕΩΣ 19/3/2018. ΣΎΝΟΛΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ (4).ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΟΔΙΚΩΣ.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΚΡΗΤΗ_signed (02-02-18-11-32-43).pdf (469 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: February 2, 2018 09:19
IP: 94.66.222.117

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Οδική διδακτική επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/2/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Βίγλα (02-02-18-09-19-11).pdf (306 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: February 2, 2018 09:10
IP: 94.66.222.117

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Οδική διδακτική επίσκεψη στην Καστοριά στις 27/2/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/2/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Καστοριά (02-02-18-09-10-55).pdf (305 kB)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >