Προσκλήσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά καταχώρισης οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο επίσημο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση και στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί NEA Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων – Παρακαλούμε να τη λαμβάνετε υπόψη! – Επιπλέον σε ότι αφορά σε μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα διεθνών οργανισμών καθώς και διευκρίνηση του όρου σχολείο ομογένειας έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΕΘ διευκρινιστική εγκύκλιος (210317/Η1/30-11-2017) – Επίσης διευκρινιστική εγκύκλιος έχει εκδοθεί αναφορικά με τις αδελφοποιήσεις (15589/Η1/30.01.2018)

Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της νέας Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. (επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος. (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμά τους απαιτείται η ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙI: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > 

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: May 7, 2018 13:37
IP: 81.186.92.244

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Αναχώρηση από το Γυμνάσιο του Λαιμού την Παρασκευή 18.5.2018 ώρα 6.00΄και άφιξη στις κατασκηνώσεις Τζίωνη στην Ακτή Κερδυλλίων στις 12.00. Αναχώρηση από τις παραπάνω κατασκηνώσεις την Τρίτη 22.5.2018 ώρα 18.00΄και άφιξη στο Λαιμό στις 23.00΄
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  14/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -Φλώρινας_Υπόδειγμα-Προκήρυξη-Εκδρομής (05-07-18-01-37-42).pdf (352 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: May 4, 2018 14:16
IP: 94.68.243.4

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Πρόσκληση για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κατερίνη- Βέροια. Αριθμός μαθητών 170. Αριθμός συνοδών 8.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  07/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  KATERINHdocx (05-04-18-02-16-23).pdf (211 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: May 3, 2018 13:42
IP: 94.66.222.251

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στις 13/5/2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  07/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  HΡYΞΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (05-03-18-01-42-26).pdf (157 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: May 2, 2018 12:06
IP: 94.66.222.131

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Βεργίνα και Θεσσαλονίκη στις 16 Μαίου 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  07/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  HΡYΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ (05-02-18-12-06-26).pdf (190 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: April 27, 2018 16:16
IP: 46.12.96.184

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διήμερη κπαιδευτική επίσκεψη στα Γιάννενα στις 9-10 Μαίου 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  03/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Γιάννενα (04-27-18-04-16-29).pdf (138 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αετού,
On: April 26, 2018 09:31
IP: 81.186.19.187


Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Φιλώτα,
On: April 23, 2018 12:25
IP: 81.186.180.122

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΚΑΒΆΛΑ 10/5/2018. ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄-Β΄-Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΡΙΘΜΟΣ 45-50
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  30/4/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΚΑΒΑΛΑ_signed (04-23-18-12-25-58).pdf (472 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 17, 2018 12:36
IP: 2.85.107.28

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  3ήμερη Εκδρομή στην Αθήνα από 03/05/2018 έως 05/05/2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  24/04/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  1o GYMNASIO FLORINAS EKDROMH ATHINA 03-05 MEXRI 05-05-2018 (04-17-18-12-36-40).pdf (130 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 11, 2018 10:15
IP: 94.66.222.208

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση στη Λευκωσία της Κύπρου, από 9 έως 12 Μαίου 2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  16/04/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ PDF (04-11-18-10-15-52).pdf (232 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: March 24, 2018 09:28
IP: 2.85.105.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  29/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS EKDROMH THESSALONIKH 04-05-2018 (03-24-18-09-28-52).pdf (156 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: March 24, 2018 09:25
IP: 2.85.105.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 4 ΜΑΪΟΥ 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS EKDROMH THESSALONIKH 04-05-2018 (03-24-18-09-25-55).pdf (156 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: March 22, 2018 12:23
IP: 81.186.19.63

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Τόπος μετακίνησης : ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ Ημερομηνίας αναχώρησης 21/04/2018 Ώρα αναχώρησης : 06:00 Ημερομηνίας επιστροφής 24/04/2018 Ώρα επιστροφής : 22:00 Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών : 60 Τάξη/Τάξεις : Α’, Β’ και Γ’ Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 4 Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑ –ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟ –ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΕΣΩ ΠΑΤΡΑΣ(ΡΙΟ ,ΠΑΝ /ΜΙΟ). ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2,3 Ή 4 ΑΣΤΕΡΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙ-Α,ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟ,ΜΥΚΗΝΕΣ,ΝΑΥΠΛΙΟ. ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 2. Αναφορά στην προσφορά της κατηγορίας του καταλύματος. 3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ) 4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 8. Απόδειξη ατομική για κάθε μαθητή. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που εδρεύει Λ. Κων. Καραμανλή 56, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29/03/2018 και ώρα 12:00’
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  29/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  1ogel_florinas_nafplio (03-22-18-12-23-28).pdf (67 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: March 20, 2018 13:44
IP: 81.186.185.198

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ξάνθη - Θεσσαλονίκη, 29, 30, 31 Μαρτίου 2018 και 1 Απριλίου 2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ekdromi Ksanthi Thessaloniki (03-20-18-01-44-08).pdf (467 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 20, 2018 13:00
IP: 94.66.222.136

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη στην Πρέσπα - 18/4/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  22/3/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (03-20-18-01-00-52).pdf (142 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 16, 2018 12:34
IP: 94.66.222.184

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας από 22 έως 24/4/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  22/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  HΡYΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (03-16-18-12-34-24).pdf (157 kB)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >