Προσκλήσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά καταχώρισης οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο επίσημο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση και στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί NEA Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων – Παρακαλούμε να τη λαμβάνετε υπόψη! – Επιπλέον σε ότι αφορά σε μετακινήσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, προγράμματα διεθνών οργανισμών καθώς και διευκρίνηση του όρου σχολείο ομογένειας έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΕΘ διευκρινιστική εγκύκλιος (210317/Η1/30-11-2017)

Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της νέας Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. (επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος. (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμά τους απαιτείται η ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙI: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > 

Αναρτήθηκε από: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: January 16, 2018 09:06
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  4/ημερη εκδρομή στην Κρήτη ή 4/ημερη με 2 διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο και 1 στην Πάτρα.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  29/01/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ekdromi 2o GYM Florinas KRITI, PATRA-NAYPLIO (01-16-18-09-06-19).pdf (130 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: January 11, 2018 14:29
IP: 94.67.155.231

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ανακοινωποίηση επί το ορθόν για 2 φορά λόγω διόρθωσης της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών. Πραγματοποίηση 4 ημερης εκδρομής στην Κρήτη απο 1/2/2018-4/2/2018 στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας.Αριθμός μσθητών 54 και συνοδοί καθηγητές 4.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15/1/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  14:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ (01-11-18-02-29-07).pdf (274 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: January 11, 2018 14:15
IP: 94.67.155.231

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ανακοινωποίηση επί το ορθόν Πραγματοποίηση 4 ημερης εκδρομής στην Κρήτη απο 1/2/2018-4/2/2018 στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας.Αριθμός μσθητών 54 και συνοδοί καθηγητές 4.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  11/1/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  14:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ (01-11-18-02-15-29).pdf (274 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: December 21, 2017 12:03
IP: 94.69.40.51

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής στην Κρήτη. Πραγματοποίηση 5 ημερης εκδρομής στην Κρήτη απο 1/2/2018-5/2/2018 στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας.Αριθμός μσθητών 56 και συνοδοί καθηγητές 4.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ (12-21-17-12-03-43).pdf (276 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: December 20, 2017 13:14
IP: 94.69.40.51

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, στην Κρήτη στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων από 3/02/2018 μέχρι και 7/02/2018, ως εξής: 1. Προορισμός Χανιά- Ηράκλειο. 2. Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 57 (35 αγόρια, 22 κορίτσια). Αριθμός συνοδών καθηγητών 4. 3. Μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς: «Αμύνταιο – αεροδρόμιο Μακεδονίας οδικώς και αεροδρόμιο Μακεδονίας-Κρήτη αεροπορικώς (δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά και δύο Ηράκλειο)- επιστροφή με τον ίδιο τρόπο στο Αμύνταιο» . Διάθεση λεωφορείου στην Κρήτη το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς περιορισμό στην ώρα και τα χιλιόμετρα (για μετακινήσεις σε χώρους μουσείων, εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων , και αναψυχής ). 4. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον 4 αστέρων στην Κρήτη. 5. Οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο θα γίνουν σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές. 6. Ξεναγός Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο από τις 21/12/2017 έως τις 22/12/2017 και ώρες 9:00 -12:00 και από τις 27/12/2017 έως τις 28/12/2017 ( λόγω εορτών από τις 10:00 έως τις 12:00) στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28ου Σ.Π. 15 Τ.Κ. 53200. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη στις 28/12/2017 στις 12:30 από την αρμόδια επιτροπή. Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται: α) Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρoς οδηγός κλπ). β) Η κατηγορία καταλύματος και τι προσφέρει ( τιμή με πρωινό, τιμή με δείπνο, κλπ). γ) Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός , συνοδός κλπ). δ) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ε) Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας (Υποχρεωτική). στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. ζ) Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, στην οποία θα περιέχονται ΦΠΑ και παντός είδους φόροι ( διόδια , checkup , κτλ), ώστε η προσφορά να είναι συγκρίσιμη. η) Επιβάρυνση ανά μαθητή. Η Δ/ντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φωτιάδου Χριστίνα Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ proxeiro (12-20-17-01-14-43).pdf (275 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: December 20, 2017 11:05
IP: 81.186.61.40

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην Καστοριά, στις 31-1-2018. Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Λέχοβο – Καστοριά - Λέχοβο.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  24/01/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 31-01-2018 (12-20-17-11-05-41).pdf (436 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: December 15, 2017 10:48
IP: 194.63.209.130

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  5νθήμερη οδική εκδρομή σε Βουδαπέστη - Βιέννη
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  20/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (12-15-17-12-36-40).pdf (89 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: December 15, 2017 09:11
IP: 2.85.246.161

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Πενθήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Κρήτη από 15-3-2018 έως 19-3-2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ νεο (12-15-17-09-11-58).pdf (271 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: December 13, 2017 14:01
IP: 80.106.24.22

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Προορισμός: «Μύλος των Ξωτικών- Τρίκαλα» Ημερομηνία : Πέμπτη 21/12/2017 -Αναχώρηση από το Γυμνάσιο στις 8.00 για Τρίκαλα, με ενδιάμεση στάση. - Άφιξη και παραμονή στον «Μύλο των ξωτικών» 11.00 – 16.30. - Περιήγηση στο κέντρο της πόλης 16.30- 18.00 . - Αναχώρηση από Τρίκαλα στις 18.00 για Αμύνταιο, με ενδιάμεση στάση. - Άφιξη στο Αμύνταιο στις 21.00. Συμμετέχουν 114 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές. Θα χρειαστούμε δύο μεγάλα λεωφορεία.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  18/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  13:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΡΟΜΗΣ (12-13-17-02-01-35).pdf (598 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου,
On: December 7, 2017 10:59
IP: 81.186.53.203

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην επιχείρηση "SALE TOTTIS" στη Βίγλα στις 15/12/2017.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  11/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΙΓΛΑ 2017 (12-07-17-10-59-55).pdf (365 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: December 2, 2017 14:15
IP: 176.92.122.104

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (με τρεις διανυκτερεύσεις) στην Αθήνα από 12/01/2018 έως 15/01/2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  . ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ (12-02-17-02-15-11).pdf (658 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: November 15, 2017 11:19
IP: 81.186.135.15

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη Λέχοβο – ΑΗΣ Αμυνταίου - Αμύνταιο - Λέχοβο 12-12-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12-12-2017 (11-15-17-11-19-33).pdf (436 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: November 9, 2017 10:27
IP: 94.67.132.78

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κοζάνη στις 24/11/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  15/11/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Κοζάνη (11-09-17-10-27-56).pdf (305 kB)

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: November 7, 2017 11:17
IP: 94.67.132.78

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νυμφαίο στις 14-11-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/11/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Αρκτούρο (11-07-17-11-17-26).pdf (305 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: October 23, 2017 09:33
IP: 81.186.41.67

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Το 1ο ΓΕΛ Φλώρινας οργανώνει μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Καλαμπάκα ? Μετέωρα ? Τρίκαλα στις 3/11/2017 ημέρα Παρασκευή. Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 66 Αριθμός Συνοδών: 4 Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για τη μετακίνηση των μαθητών θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 26/10/2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στη διεύθυνση του Σχολείου.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/10/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  1oGEL_kalampaka (10-23-17-09-33-33).pdf (44 kB)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 >