Σχετικά

| Σχετικά |

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις των μαθητών με διανυκτέρευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Y.A. Αριθ. Πρωτ.: 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13-02-2020). Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση και στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

Ενημέρωση: 13.10.2021


Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εντός και εκτός της Επικράτειας.

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 27, 2021 @ 9:20 AM
IP: 94.66.56.240

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: πρόσκλησης προς τουριστικά γραφεία_ 1ο ΓΕΛ (10-27-21-09-20-26).pdf (791 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 26, 2021 @ 10:47 AM
IP: 94.66.56.240

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: εκδρομή Γ (10-26-21-10-47-06).pdf (349 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Submitted by: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: Feb 26, 2020 @ 12:31 PM
IP: 194.63.209.190

 • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 20/03/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: ΑΝ. ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚ. 2-05-2020 (02-26-20-12-31-41).pdf (303 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 21, 2020 @ 10:26 AM
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα από 04/04/2020 έως 07/04/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 27/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΡΚΥΡΑ 2020 (02-21-20-10-26-12).pdf (220 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 18, 2020 @ 2:49 PM
IP: 94.69.31.18

 • Σχολική μονάδα: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) από 17/03/2020 έως 19/03/2020.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: 3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΛΗ 17-03 ΕΩΣ 19-03-2020 (02-18-20-02-49-47).pdf (371 kB)