Προσκλήσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά καταχώρισης οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο επίσημο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση και στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί NEA Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) που αφορά στο πλαίσιο πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων – Παρακαλούμε να τη λαμβάνετε υπόψη!

Επισήμανση Ι: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 της νέας Υ.Α. εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. (επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης πρόσκλησης στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙ: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο Διευθυντής του σχολείου προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδήλωση ενδιαφέροντος. (επομένως μόνον για τις εκδρομές – μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στο πρόγραμά τους απαιτείται η ανάρτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Επισήμανση ΙΙI: Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της νέας Υ.Α. η καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης στον παρόντα δικτυακό τόπο.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > 

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: May 5, 2017 11:17
IP: 94.67.132.131

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  12/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS EKDROMH THESSALONIKH 19-05-2017 (05-05-17-11-17-49).pdf (335 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: May 3, 2017 09:59
IP: 94.66.222.24

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα στις 18/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  05/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2017 (05-03-17-09-59-56).pdf (73 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: May 2, 2017 12:00
IP: 94.66.222.214

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Μονοήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή στις 18/5/2017 στα Ιωάννινα
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  05/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2017 (05-02-17-12-00-35).pdf (73 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αετού,
On: April 15, 2017 13:19
IP: 46.198.81.137


Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: April 5, 2017 11:44
IP: 81.186.63.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  2-ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή - (Βόλος - Πήλιο) - 17/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  διδακτικής επίσκεψης Βόλο - Πήλιο (04-05-17-11-44-00).pdf (132 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: April 5, 2017 11:40
IP: 81.186.63.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια διδακτική επίσκεψη -(Μετέωρα - Τρίκαλα) - 11/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  2/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  διδακτικής επίσκεψης Μετέωρα - Τρίκαλα (04-05-17-11-40-52).pdf (130 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 4, 2017 10:07
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Βεύης-Μελίτης στις 28 Απριλίου 2017.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  07/04/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  HMERISIA EKDROMH STO KPE MELITHS-BEYHS 28-04-2017 (04-04-17-10-07-35).pdf (395 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: April 3, 2017 09:43
IP: 80.106.24.69


Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 31, 2017 14:04
IP: 81.186.100.60

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων, από 07/5/2017 έως 09/5/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/04/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3oGymnasioFlorinas-EkdromiAthina-Maios2017 (03-31-17-02-04-17).pdf (212 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου,
On: March 31, 2017 09:42
IP: 81.186.138.235

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη (Τ.Ε.Ι. Θεσ/νικης), την Τρίτη 04/04/2017.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  03/04/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  EPAL AMYNTAIOY PROSKLHSH GIA EKDROMH THESSALONIKH (03-31-17-09-42-20).pdf (111 kB)

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: March 30, 2017 14:02
IP: 2.85.108.157


Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 30, 2017 09:31
IP: 81.186.100.60

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ώς προς τον χρόνο λήξης υποβολής προσφορών). Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας από 04 έως 06/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/04/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3oGymnasioFlorinas-ProkirixiPerival-6Apr2017 (03-30-17-09-31-26).pdf (62 kB)

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 30, 2017 09:21
IP: 81.186.100.60

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας από 04 έως 06/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3oGymnasioFlorinas-ProkirixiPerival-6Apr2017 (03-30-17-09-21-34).pdf (62 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: March 24, 2017 08:49
IP: 81.186.171.6

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  NEA πρόσκληση λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού προσφορών Εκπαιδευτική επίσκεψη ΤΕΙ Σίνδου 31/03/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  29/03/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  NEO_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣίνδοςΝΕΟ (03-24-17-08-49-43).pdf (396 kB)

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου,
On: March 22, 2017 13:04
IP: 81.186.175.201

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής - μετακίνησης (είδος - τόπος - χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη στις 28/03/2017.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  27/03/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  EPAL AMYNTAIOY PROSKLHSH GIA EKDROMH KOZANH (03-22-17-01-04-36).pdf (111 kB)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >