Σχετικά

| Σχετικά |

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.

Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 19, 2019 13:27
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  4ήμερη Εκπαιδευτική Μετακίνηση στη Λευκωσία της Κύπρου, 18-21/4/2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΚΥΠΡΟΣ (03-19-19-01-27-11).pdf (237 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 19, 2019 12:43
IP: 80.106.21.125

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  H Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη και στην Καβάλα από 17/4/2019 έως 21/4/2019 λόγω ελλιπούς αριθμού προσφορών.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/3/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Μυτιλήνη (03-19-19-12-43-47).pdf (957 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: March 16, 2019 23:53
IP: 46.103.2.255

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα
  από 5 Απριλίου 2019 έως 8 Απριλίου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομή (03-16-19-11-53-03).pdf (118 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 14, 2019 12:05
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 09 Απριλίου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (03-14-19-12-05-08).pdf (144 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 13, 2019 13:22
IP: 2.85.108.201

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Eπί το ορθόν.
  Πρόσκληση Εκδήλωσης εδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη-Καβάλα απο 17/4/2019 απόγευμα -21/4/2019.Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 29.Αριθμός εκπαιδευτικών 3.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/3/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  teliki Προκήρυξη-Εκδρομής ΜΥΤΗΛΗΝΗ (03-13-19-01-22-32).pdf (955 kB)