Μεταφορά στον πιλοτικό δικτυακό τόπο του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας