Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Νυμφαίο, 8 Δεκεμβρίου 2008

Μέσα στους στόχους του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και των Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) είναι η διάδοση της πληροφορικής, η καλή χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση αλλά και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Γι’ αυτό το σκοπό, στα πλαίσια του προγράμματος Rural Wings – Τα Φτερά Της Γνώσης προσκαλέστηκαν ειδικοί από την Περιβαλλοντική εταιρεία για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» για να μιλήσουν για το έργο της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει έδρα λίγο έξω από το Νυμφαίο του Ν. Φλώρινας, όπου στη Νίκειο Σχολή και στα πλαίσια του προγράμματος «Τα Φτερά Της Γνώσης» έχει εγκατασταθεί δορυφορικό σύστημα για την παροχή ευρυζωνικού δικτύου στην κοινότητα για εκπαιδευτικές χρήσεις. Το πρόγραμμα Rural Wings έχει εγκαταστήσεις 126 δορυφορικά συστήματα στην Ευρώπη εκ των οποίων 27 στην Ελλάδα – είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα 27, τα 16 είναι εγκαταστημένα σε Δημοτικά Σχολεία, 3 σε Γυμνάσια, 4 σε Πολιτιστικά Κέντρα και 4 σε ΚΠΕ (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 θα μεταδοθεί ομιλία ειδικών από τον Αρκτούρο με θέμα την προστασία της Αρκούδας. Προσκαλούμε όλα τα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια να παρακολουθήσουν την ομιλία αυτή από το Διαδίκτυο, στην παρακάτω διεύθυνση : http://www.sch.gr/rts/

  Οι Οργανωτές :

Τσολακίδης Κώστας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αφορόζης Αντώνης, Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας.

Ζαραφίδης Χαράλαμπος, Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πτολεμαΐδας.

Ζαλίδης Νίκος, Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

 Τηλ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας : 2385044038

Το εντυπωσιακό κτίριο της Νίκειου Σχολής του Νυμφαίου σ' ένα παραμυθένιο χιονισμένο τοπίο

 

Από δεξιά, Ζαλίδης Νίκος, Γεωργιάδης Λάζαρος (Βιολόγος-Ομιλητής στην εκδήλωση) και Τσολακίδης Κώστας Από αριστερά Γιάννης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Νυμφαίου και Αφορόζης Αντώνης, Τεχν. Υπ. ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας

Επιστροφή