Τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας και το Παράρτημα της Π.Ε.ΚΑ.Π. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν την :

26η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία
σε Θέματα Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών)


ΘΕΜΑΤΑ 26ης Συνάντησης :

·      Εισαγωγή στο Joomla και το Drupal - Πρακτικές Εφαρμογές σε Εκπαιδευτικές Ιστοσελίδες

· Ίδρυση Παραρτήματος Π.ΕΚΑ.Π. Δυτικής ΜακεδονίαςΤόπος Διεξαγωγής :

4ο Γυμνάσιο Καστοριάς

Ημερομηνία : Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011
Ώρες : 10:30 - 14:00

Η Παρουσίαση για το Drupal - Αρχείο pps - 1,27 MB


Εισηγητές :

Ζέρβας Αθανάσιος

Τεχνικός Υπεύθυνος Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών
(
Joomla)

Ευαγγέλου Αθανάσιος

Υπεύθυνος Κέντρου
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς
(Εφαρμογές σε Joomla)

Αρβανιτάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας
(Drupal)

 

Πληροφορίες :

Ευαγγέλου Αθανάσιος Ζέρβας Αθανάσιος Στυλιάδης Κων/νος
Τηλ. 2467055205
Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς
plinet at dide.kas.sch.gr 
Τηλ. 2462087263
Τεχνικός Υπεύθυνος Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών
plinet at dide.gre.sch.gr 
Τηλ. 2385044038, 2385054527
Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας
plinet at dide.flo.sch.gr

  

 Το κτίριο του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς Ευαγγέλου Αθανάσιος και Στυλιάδης Κων/νος, Υπεύθυνοι των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς και Φλώρινας
Ζέρβας Αθανάσιος, Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών
Από τη συζήτηση για την ίδρυση του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας της Π.Ε.ΚΑ.Π.
Από τη συζήτηση για την ίδρυση του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή