ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Γρεβενών, Ν. Φλώρινας και Πτολεμαΐδας,

ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Ν. Φλώρινας (Σ.Ε.Π.Φ.) και ο Σύλλογος ΤΕχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής (Σ.ΤΕ.Μ.Π.)

συνδιοργανώνουν την

10η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

σε Θέματα Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο

 

ΘΕΜΑΤΑ 10ης Συνάντησης :

·       Απλές, Πρακτικές Εφαρμογές με PHP και MySQL (Αρχεία Κειμένου και GuestBook, Αποστολή e-mail, Εισαγωγή και Αναζήτηση Εγγραφών σε Βάσεις Δεδομένων, Ταυτοποίηση Στοιχείων Χρηστών) - Αρχείο .pps - 282 KB)

Αρχεία pdf : guestbook.html, guestbook.php, e-mail.html, e-mail.php, insert.html, insert.php, search.html, search.php, id.php

·      Εφαρμογή SportSite με PHP & MySQL - Αρχείο .pps - 652 KB

·        Προγράμματα CMS για Δημιουργία Πύλης (Portal) – Περιβάλλον Διαχείρισης Περιεχομένου Τύπου Wiki

Τόπος Διεξαγωγής : 1ο ΤΕΕ – ΕΠΑΛ Γρεβενών

1ο χλμ. Ε.Ο. Γρεβενών – Κοζάνης (είσοδος πόλης)

Ημερομηνία : Κυριακή 18 Μαρτίου 2007

Ώρες : 11:00 – 14:00  

Εισηγητές :

Στυλιάδης Κων/νος

 

Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ν. Φλώρινας

(PHP & MySQL)

Ζαραφίδης Χαράλαμπος

 

Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πτολεμαΐδας

(CMS)

Ζέρβας Αθανάσιος,
Μωυσιάδης Βασίλειος

Τεχν.Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ν. Γρεβενών

(SportSite – Εφαρμογή PHP & MySQL)

Πληροφορίες :

Τηλ. 2385044038, 2385054527

Στυλιάδης Κων/νος,

Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας

e-mail : plinet at dide.flo.sch.gr

Τηλ. 2463055644

Ζαραφίδης Χαράλαμπος,

Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πτολεμαΐδας

e-mail : plinetptol at dide.koz.sch.gr

Τηλ. 2462076139, 2462087263

Φίλιος Θωμάς,

Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Γρεβενών

e-mail : plinet at dide.gre.sch.gr

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή