ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   

Το Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Ν. Φλώρινας συνδιοργανώνουν την

 

1η Συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

σε Θέματα Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο

  

ΘΕΜΑ 1ης Συνάντησης :

Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων

με Χρήση PHP & MySQL

1ο αρχείο pdf - 2ο αρχείο pdf - 3ο αρχείο pdf

 

 Τόπος Διεξαγωγής : Γυμνάσιο Αμυνταίου

Ημερομηνία : Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2004

Ώρα : 15:00

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Αμυνταίου

 

Εισηγητής : Γρομπανόπουλος Χρήστος,

Καθηγητής Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Αμυνταίου

 

Πληροφορίες : 2385044038

Στυλιάδης Κων/νος, Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας

e-mail : plinet@dide.flo.sch.gr

  

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή