Ασκήσεις για το Μάθημα
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γ' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στυλιάδης Κων/νος - Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας

ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

1. Ένα ποσό 60.000 € πρόκειται να διανεμηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα με το πλήθος των μαθητών τους. Να διαβαστεί το πλήθος των μαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογισθεί το ποσό που θα δοθεί σε κάθε σχολείο.

2. Να διαβαστεί η τιμή ενός προϊόντος σε δραχμές και να υπολογισθεί η αντίστοιχη αξία του σε ευρώ, στρογγυλοποιημένη σε 2 δεκαδικά. Δίνεται ότι 1 € = 340,75 δρχ.

3. Σε μια πολυκατοικία η χρέωση της θέρμανσης γίνεται ανάλογα με το εμβαδόν του κάθε διαμερίσματος. Να διαβαστεί το εμβαδόν 5 διαμερισμάτων και η συνολική δαπάνη της θέρμανσης και να υπολογισθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα.

4. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να στρογγυλοποιηθεί στα δύο τελευταία ψηφία του. Δηλαδή, αν ο αριθμός είναι ο 15732 να γίνει 15700 και αν είναι ο 15784 να γίνει 15800. (Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση ΙΝΤ()).

5. Να διαβαστούν δύο αριθμοί σε δύο μεταβλητές a και b και να γίνει ανταλλαγή των τιμών τους.

6. Να διαβαστούν το ημερομίσθιο ενός εργάτη, οι μέρες εργασίας του και οι υπερωρίες που έχει κάνει. Αν οι κρατήσεις του είναι το 20% των συνολικών αποοδοχών του, οι υπερωρίες πληρώνονται την ώρα με το 20% του ημερομισθίου του και ο φόρος είναι 5%, να βρεθούν οι μικτές αποδοχές, οι συνολικές κρατήσεις και οι καθαρές αποδοχές.

7. Να διαβαστεί ένας μισθός σε ευρώ και να γίνει κερματική ανάλυσή του. Δηλαδή, να βρεθεί από πόσα χαρτονομίσματα και κέρματα αποτελείται των 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 και 1 ευρώ.

8. Να διαβαστεί ένας δεκαδικός αριθμός και να στρογγυλοποιηθεί στα δύο δεκαδικά του ψηφία. Δηλαδή, αν ο αριθμός είναι ο 74,3546 να γίνει 74,35 και αν είναι ο 74,7368 να γίνει 74,74. (Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση ΙΝΤ()).

9. Ένα super market κάνει προσφορές στους πελάτες του ανάλογα με τους πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε έναν πόντο απαιτείται αγορά προϊόντων αξίας 3 €. Να διαβαστεί το ποσό σε € (με δύο δεκαδικά) που πλήρωσε ένας πελάτης στο super market και να βρεθεί πόσοι πόντοι τού αναλογούν.

10. Μια εταιρεία στάθμευσης οχημάτων διαθέτει τρεις χώρους στάθμευσης, έναν για φορτηγά, έναν για επιβατηγά και έναν για μοτοσυκλέτες. Η είσοδος ενός οχήματος για στάθμευση χρεώνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής του και είναι 2,7 € για τα φορτηγά, 2,3 € για τα επιβατηγά και 1,8 € για τις μοτοσυκλέτες. Να διαβαστεί το πλήθος των οχημάτων κάθε κατηγορίας που εισήλθε μια συγκεκριμένη ημέρα σε κάθε χώρο στάθμευσης και να υπολογισθεί το σύνολο των εισπράξεων απ' όλους τους χώρους στάθμευσης.

11. Να διαβαστούν οι μηνιαίες εισπράξεις μιας εταιρείας στη διάρκεια ενός έτους και να υπολογισθεί το ποσοστό των εισπράξεων κάθε μήνα σε σχέση με το σύνολο των εισπράξεων όλου του έτους.

12. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός που περιέχει ένα πλήθος δευτερολέπτων και να βρεθεί πόσες ώρες, πόσα λεπτά και πόσα δευτερόλεπτα περιέχει.

13. Να διαβαστούν δύο αριθμοί σε δύο μεταβλητές a και b και να γίνει ανταλλαγή των τιμών τους χωρίς να γίνει χρήση κάποιας τρίτης μεταβλητής. (Υπ. Να καταχωρήσετε το άθροισμα των a και b στον a και μετά να αφαιρέσετε τον b από το a και να το καταχωρήσετε στον b).

 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Σύμφωνα με το Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών (ΔΙΑ.Σ.), μπορούν να γίνουν αναλήψεις από ένα μηχάνημα ΑΤΜ  μιας Τράπεζας αλλά με την κάρτα μιας άλλης Τράπεζας. Οι αναλήψεις αυτές χρεώνονται, όμως, με το 1% του ποσού της ανάληψης αλλά η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 € και ούτε μεγαλύτερη από 3 €. Να καταχωρηθεί ένα αριθμητικό ποσό σε ευρώ και να βρεθεί η χρέωση που θα έχει ο πελάτης της Τράπεζας για την ανάληψη που θα κάνει, σύμφωνα με το ΔΙΑ.Σ.

2. Να καταχωρηθούν τα εξής στοιχεία για 30 μαθητές : 1. Φύλο (1=αγόρι, 2=κορίτσι), 2. Όνομα, 3. Βαθμός και να βρεθεί ποιο αγόρι έχει τον χαμηλότερο βαθμό και ποιο κορίτσι τον μεγαλύτερο.

3. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί και να ταξινομηθούν κατά φθίνουσα σειρά.

4. Να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί Α και Β, όπου Α > Β, και να βρεθεί το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης Α / Β με συνεχείς αφαιρέσεις και χωρίς να χρησιμοποιηθούν οι τελεστές mod και div.

5. Να διαβαστεί η ώρα σε 24ωρη μορφή σαν ένας τετραψήφιος αριθμός, όπως για παράδειγμα 1452, να βρεθεί πρώτα αν παριστάνει σωστή ένδειξη χρόνου και αν ναι, να εμφανισθεί η ώρα στην αντίστοιχη 12ωρη μορφή της, για παράδειγμα 02:52 μμ.

6. Να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί και να υπολογισθεί η απόλυτη τιμή της διαφοράς τους.

7. Μια εταιρεία πουλάει ένα προϊόν προς 0,30 € το ένα κομμάτι αν γίνει παραγγελία μέχρι και 200 κομμάτια και προς 0,25 € το ένα κομμάτι αν γίνει παραγγελία για περισσότερα από 200 κομμάτια. Να διαβαστεί ο αριθμός των κομματιών που παραγγέλθηκαν και να υπολογισθεί η αξία τους.

8. Μια εταιρεία χορηγεί επίδομα σπουδών στους υπαλλήλους της με βάση τις γραμματικές τους γνώσεις και σαν ποσοστό του βασικού τους μισθού ως εξής : 5% για τους αποφοίτους γυμνασίου, 10% για τους αποφοίτους λυκείου και 20% για τους πτυχιούχους. Να διαβαστεί ο βασικός μισθός και ο κωδικός σπουδών (1, 2, 3) ενός υπαλλήλου και να υπολογισθεί το επίδομα σπουδών που θα του χορηγηθεί.

9. Για να βαφεί ένα δωμάτιο απαιτείται 1 κουτί μπογιά ανά 3 τετραγωνικά μέτρα. Να διαβαστεί το εμβαδόν του δωματίου που θα βαφεί και να υπολογισθεί πόσα κουτιά μπογιάς θα πρέπει να αγοραστούν.

10. Στους προκριματικούς αγώνες στο άλμα εις μήκος στην Ολυμπιάδα, ένας αθλητής κάνει 3 αρχικές προσπάθειες και αν έχει επίδοση μεγαλύτερη από 7.50 μέτρα, τότε δικαιούται να συνεχίσει και να κάνει κι άλλες 3 ακόμα προσπάθειες. Να διαβαστούν οι 3 πρώτες προσπάθειες ενός αθλητή και να εκτυπωθεί ένα μήνυμα αν δικαιούται να συνεχίσει ή όχι και στην περίπτωση που δικαιούται να βρεθεί και να εκτυπωθεί η καλύτερη προσπάθεια του αθλητή.

11. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα προς 0,03 € το δευτερόλεπτο και τα επόμενα προς 0,05 € το δευτερόλεπτο. Να διαβαστεί ο αριθμός των δευτερολέπτων που μίλησε ένας συνδρομητής και να υπολογισθεί η χρέωσή του.

12. Ο τελικός βαθμός ενός μαθητή του Ενιαίου Λυκείου σ’ ένα μάθημα υπολογίζεται ως εξής : αν η διαφορά προφορικού και γραπτού βαθμού είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες, τότε αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα ο προφορικός βαθμός έτσι ώστε η διαφορά τους να μην είναι μεγαλύτερη από 5 μονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθμός δεν αλλάζει. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών.

13. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί και να εκτυπωθεί το πλήθος των ψηφίων του.

14. Να διαβαστεί το ετήσιο εισόδημα ενός εργαζομένου και να υπολογισθεί ο φόρος που του αναλογεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : έως 8.400 € 0 φόρος, έως 12.400 € 20%, έως 20.400 € 30% και πάνω από 20.400 € 40%.

15. Να διαβαστεί ο αριθμός των δικαιολογημένων και των αδικαιολόγητων απουσιών ενός μαθητή και να βρεθεί αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών αν είναι γνωστό ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι 60.

16. Σε μια εταιρεία γίνονται κρατήσεις από τον μισθό των υπαλλήλων υπέρ του συνδικαλιστικού τους σωματείου, ανάλογα με το ύψος του μισθού τους, ως εξής : για μισθό έως 500 € η κράτηση είναι 1%, έως 800 € είναι 1,5%, έως 1.000 € είναι 2%, έως 1.200 € είναι 2,5% και για πάνω από 1.200 € είναι 3,5%. Να διαβαστεί ο μισθός ενός υπαλλήλου και να υπολογισθεί το ποσό της κράτησης που του αντιστοιχεί.

17. Η ωριαία αμοιβή ενός εργαζομένου είναι 6 €. Όμως, αν οι ώρες εργασίας του είναι περισσότερες από 25, λαμβάνει και επιπλέον υπερωριακή αποζημίωση 3 € για κάθε επιπλέον ώρα. Να διαβαστούν οι ώρες εργασίας και να υπολογισθούν οι αποδοχές ενός εργαζομένου (κανονική αμοιβή, αμοιβή υπερωριών και συνολικές αποδοχές).

18. Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας πολίτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Αν, όμως, είναι άνω των 70, δεν υποχρεούται να ψηφίσει. Να διαβαστεί η ηλικία ενός ατόμου και να εμφανισθεί το ανάλογο μήνυμα (υποχρεούται να ψηφίσει, δεν υποχρεούται να ψηφίσει, δεν μπορεί να ψηφίσει).

19. Να διαβαστούν τα μήκη των 4 πλευρών και μια γωνία ενός τετραπλεύρου και να υπολογισθεί το είδος του (τετράγωνο, ρόμβος, ορθογώνιο, παραλληλόγραμμο, τυχαίο).

20. Από το φορολογητέο εισόδημα ενός φορολογούμενου εκπίπτει το ποσό αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν το ποσό είναι μέχρι 450 € εκπίπτει ολόκληρο ενώ για το επιπλέον ποσό εκπίπτει το 40% χωρίς όμως το συνολικό ποσό έκπτωσης να ξεπερνάει τα 750 €. Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει το ποσό που έδωσε ένας φορολογούμενος για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και να υπολογίζει το ποσό που θα εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του.

21. Αν κάποιος φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά μέσω του Internet, θα έχει έκπτωση 2,5% στον φόρο που του αναλογεί, αλλά το ποσό της έκπτωσης δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 118 €. Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει τον φόρο που καλείται να πληρώσει ένας φορολογούμενος και να υπολογίζει την έκπτωση που του αναλογεί στην περίπτωση που υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά.

22. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί a, b και c και να βρεθεί αν μπορούν να αποτελούν μήκη των πλευρών ενός τριγώνου.

23. Ένας σταθμός αυτοκινήτων (parking) χρεώνει ως εξής την παραμονή των αυτοκινήτων : η πρώτη ώρα παραμονής χρεώνεται προς 5 €, η κάθε επόμενη ώρα μετά την πρώτη χρεώνεται προς 2 €, ενώ αν το αυτοκίνητο έχει ολοκληρώσει 12 ώρες παραμονής στον σταθμό όλες οι ώρες θα χρεωθούν προς 1,5 € η καθεμία. Η χρέωση μιας ώρας γίνεται αρκεί να έχει περάσει και ένα λεπτό. Για παράδειγμα, για παραμονή 3 ώρες και 5 λεπτά, ο πελάτης χρεώνεται συνολικά 4 ώρες. Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει τον συνολικό χρόνο παραμονής σε λεπτά ενός αυτοκινήτου στον σταθμό και να υπολογίζει τη χρέωσή του.

24. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί και να βρεθεί ο μεγαλύτερος.

25. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί και να βρεθεί ο μικρότερος.

26. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί αν είναι μονός (περιττός) ή ζυγός (άρτιος).

27. Nα διαβαστούν δύο αριθμοί a και b και να γίνει πλήρης διερεύνηση της εξίσωσης πρώτου βαθμού ax + b = 0.

28. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί a, b και c και να γίνει πλήρης διερεύνηση της εξίσωσης δευτέρου βαθμού ax2 + bx + c = 0.

29. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί και να εκτυπωθεί ολογράφως το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσής του με το 3.

30. Τα αυτοκίνητα που νοικιάζει ένα γραφείο ενοικίασης χρεώνονται προς 0,04 € το χιλιόμετρο για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα και προς 0,06 € το χιλιόμετρο για τα υπόλοιπα χιλιόμετρα συν πάγιο 6 €. Να διαβαστούν τα χιλιόμετρα που διήνυσε ένα αυτοκίνητο και να υπολογισθεί η συνολική χρέωσή του.

31. Να διαβαστεί ένας έτος σαν ακέραιος αριθμός και να βρεθεί αν είναι δίσεκτο ή όχι, έχοντας υπόψη τα εξής :

32. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός, να ελεγχθεί αν είναι διψήφιος ή όχι και αν ναι, να γίνει αντιστροφή των ψηφίων του. Δηλαδή, το 83 να γίνει 38.

33. Να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί a και b, όπου a > b, και να βρεθεί αν ο b είναι διαιρέτης του a.

34. Το επίδομα παιδιών ενός υπαλλήλου υπολογίζεται βάσει του βασικού του μισθού ως εξής :

Να διαβαστεί ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου και ο αριθμός των παιδιών του και να υπολογισθεί το επίδομα παιδιών που δικαιούται.

35. Να διαβαστούν δύο αριθμοί a και b, όπου a < b, καθώς και 100 τυχαίοι άλλοι αριθμοί και να βρεθεί το άθροισμα και το πλήθος των αριθμών που είναι μικρότεροι του a, μεγαλύτεροι του b και μεταξύ a και b.

36. Να διαβαστούν οι απουσίες ενός σπουδαστή των ΙΕΚ και να εμφανισθεί το μήνυμα αν κινδυνεύει να μείνει από απουσίες ή όχι, αν είναι γνωστό ότι αν έχει περισσότερες από 17 απουσίες κόβεται, ενώ αν έχει λιγότερες από 12 απουσίες δεν κινδυνεύει.

37. Η Εφορία κάνει έκπτωση 10% στις πληρωμές που γίνονται μετρητοίς, αλλά η έκπτωση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.000 €. Να διαβαστεί το ποσό που καλείται να πληρώσει κάποιος στην Εφορία και να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί η έκπτωση που θα του γίνει αν πληρώσει μετρητοίς καθώς και το ποσό που τελικά θα πληρώσει.

38. Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων χρεώνει την πρώτη ημέρα ενοικίασης προς 100 € και κάθε επόμενη ημέρα μέχρι και την 10η προς 50 €. Όμως, αν ένα αυτοκίνητο νοικιαστεί για περισσότερες από 10 ημέρες, τότε θα χρεωθεί όλες τις ημέρες προς 30 € την ημέρα. Να διαβαστούν οι ημέρες Μ που νοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο και να βρεθεί η χρέωσή του.

39. Ένας εργάτης πληρώνεται προς 10 € την ώρα, αλλά αν την τελευταία ώρα δουλέψει περισσότερα από 30 λεπτά πληρώνεται ολόκληρη την ώρα, αλλιώς δεν την πληρώνεται καθόλου. Να διαβαστούν τα συνολικά λεπτά M που δούλεψε ένας εργάτης και να υπολογισθεί πόσες ώρες θα του χρεωθούν σαν εργασία καθώς και το ποσό της πληρωμής του.

40. Ένα ιδιωτικό ΚΕΚ αναλαμβάνει να κάνει σεμινάρια, τα οποία επιδοτούνται με 3.000 € για 10 επιμορφούμενους. Αν οι επιμορφούμενοι είναι περισσότεροι και μέχρι 15, τότε το ΚΕΚ επιδοτείται με 60 € επιπλέον για κάθε έναν επιμορφούμενο. Να διαβαστεί ο αριθμός των επιμορφούμενων του σεμιναρίου και να βρεθεί πόση θα είναι η επιδότηση του ΚΕΚ.

41. Ένα ιδιωτικό ΚΕΚ αναλαμβάνει να κάνει σεμινάρια, στα οποία δικαιολογούνται έξοδα 240 € για επισκευές και 60 € για αναλώσιμα ανά σεμινάριο και ανά 10 επιμορφούμενους. Αν οι επιμορφούμενοι είναι περισσότεροι και μέχρι 15, τότε το ΚΕΚ επιδοτείται με 60 € επιπλέον για κάθε έναν επιμορφούμενο για τα παραπάνω έξοδα, τα οποία και επιμερίζονται αναλογικά. Να διαβαστεί ο αριθμός των επιμορφούμενων του σεμιναρίου (αποδεκτές τιμές 10 έως και 15) και να βρεθεί πόσα χρήματα δικαιούται το ΚΣΕ για επισκευές και πόσα για αναλώσιμα.

42. Ένα δημόσιο σχολείο επιδοτείται για τα σεμινάρια που κάνει, για τον λογαριασμό του ΟΤΕ με 20% για 1 σεμινάριο, με 30% για 2 σεμινάρια και με 40% για 3 σεμινάρια. Επιδοτείται επίσης και για τον λογαριασμό της ΔΕΗ με 10% για 1 σεμινάριο, με 15% για 2 σεμινάρια και με 20% για 3 σεμινάρια. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό για τον ΟΤΕ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 88,00 € και το ποσό για τη ΔΕΗ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 58,70 €. Να διαβαστεί ο αριθμός των σεμιναρίων που θα κάνει ένα δημόσιο σχολείο (αποδεκτές τιμές 1 έως και 3) και τα ποσά των λογαριασμών του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να βρεθεί η επιδότηση του ΟΤΕ και της ΔΕΗ που δικαιούται.

43. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κάνει την εξής προσφορά στους πελάτες της : πάγια χρέωση 20 € (μαζί με τον ΦΠΑ) τον μήνα για μέγιστο χρόνο ομιλίας 70 λεπτά της ώρας. Αν ο πελάτης ξεπεράσει το όριο των 70 λεπτών θα χρεωθεί επιπλέον και με 0,20 € ανά 30 δευτερόλεπτα ομιλίας συν ΦΠΑ. Να διαβαστεί ο συνολικός αριθμός των δευτερολέπτων που μίλησε ένας πελάτης για έναν μήνα και να βρεθεί η συνολική χρέωσή του.

44. Μια Τράπεζα χρεώνει τις συναλλαγές που κάνουν οι πελάτες της ως εξής :

Να διαβαστεί το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού ενός πελάτη και ο αριθμός των συναλλαγών που έχει κάνει για ένα έτος και να βρεθεί η συνολική χρέωση των συναλλαγών του.

45. Ένας Δήμος χρεώνει την ελεγχόμενη στάθμευση των αυτοκινήτων (παρκόμετρα) με τη χρήση ενός αυτόματου μηχανήματος, ως εξής : ο πολίτης χρεώνεται με 0,30 € για κάθε μισή ώρα παραμονής του αυτοκινήτου του και μόνο για τις ώρες από 09.00 έως 14.00 και μετά από 17.00 έως και 20.00. Το μηχάνημα δεν δίνει ρέστα αλλά και δεν χρεώνει τις ώρες από 14.00 έως και 17.00.
Για παράδειγμα, αν ο πολίτης ρίξει ένα κέρμα του 1 €, θα είναι σαν να έχει ρίξει 0,90 € συνολικά και θα μπορεί να παραμείνει για 3 μισάωρα, οπότε χάνει τα 0,10 €. Αν ρίξει 0,60 € στις 13.30, θα μπορεί να παραμείνει ως τις 17.30, γιατί πλήρωσε για 2 μισάωρα, ένα μισάωρο μέχρι τις 14.00, μετά δεν υπάρχει χρέωση για 3 ώρες, και μετά ένα μισάωρο από 17.00 έως και 17.30.
Να διαβαστεί το ποσό που έριξε ένας πολίτης σε ευρώ και σε λεπτά, π.χ. 1 € και 50 λεπτά (δύο ξεχωριστοί ακέραιοι αριθμοί), καθώς και η ώρα άφιξής του, π.χ. 11.35 (πάλι σαν δύο ξεχωριστοί ακέραιοι αριθμοί), και να βρεθεί μέχρι ποια ώρα θα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης χωρίς να πληρώσει πρόστιμο. Εννοείται ότι αν το ποσό επαρκεί και για μετά τις 20.00, δεν θα μπορεί να μεταφερθεί για την επόμενη ημέρα το πρωί στις 09.00.

46. Να διαβαστούν τρεις αριθμοί a, b και c, να βρεθεί αν μπορούν να αποτελούν γωνίες ενός τριγώνου και να βρεθεί επίσης το είδος του τριγώνου (οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο).

47. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, κάθε έτος, σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Επιτροπή Συγκέντρωσης Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής είναι 6 άτομα αρχικά και αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 200 και μέχρι 270 προστίθεται ένα ακόμα άτομο, ενώ αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 270 και μέχρι 340 προστίθεται ένα ακόμα άτομο κοκ. Να διαβαστεί το πλήθος των υποψηφίων (Υ) σε μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να βρεθεί και να εκτυπωθεί το πλήθος των μελών της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί (ΑΜ).

48. Τα κέρδη των παικτών του ΛΟΤΤΟ φορολογούνται με 10% εφόσον ξεπερνούν τα 100 €. Να διαβαστεί το ποσό που κέρδισε ένας παίκτης στο ΛΟΤΤΟ και να βρεθεί και να εκτυπωθεί το ποσό του φόρου που του αναλογεί καθώς και το καθαρό ποσό που θα πάρει στο χέρι.

49. Μια Τράπεζα χρεώνει τις αναλήψεις μετρητών που κάνουν οι πελάτες από τα υποκαταστήματά της ως εξής : Οι πρώτες 18 αναλήψεις μετρητών το εξάμηνο είναι δωρεάν, ενώ για κάθε επόμενη συναλλαγή πέραν των 18 υπάρχει χρέωση 1 € ανά συναλλαγή. Να διαβαστεί ο αριθμός των συναλλαγών (αναλήψεις μετρητών) που έχει κάνει ένας πελάτης της Τράπεζας το εξάμηνο και να βρεθεί η συνολική χρέωσή του.

50. Μια εταιρεία Η/Υ αμείβει τους πωλητές της με πάγιο 800 € κάθε μήνα ανεξάρτητα από τις πωλήσεις που κάνουν και επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των Η/Υ που πουλάνε, τους προσφέρει και επιπλέον 15 € για κάθε Η/Υ αν πουλήσουν από 10 έως και 20 Η/Υ τον μήνα ή με 30 € για κάθε Η/Υ (πάνω από τους 20) αν πουλήσουν περισσότερους από 20 Η/Υ τον μήνα. Να διαβαστεί ο αριθμός των Η/Υ που πούλησε ένας πωλητής της εταιρείας τον τελευταίο μήνα και να υπολογισθεί το επιπλέον ποσό που θα πάρει καθώς και οι συνολικές απολαβές του για τον μήνα αυτόν.

51. Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων εκμισθώνει τα αυτοκίνητά της κατά την περίοδο της χαμηλής τουριστικής κίνησης προς 30 € την ημέρα αν το αυτοκίνητο ενοικιασθεί μέχρι και 10 ημέρες, ενώ κάθε παραπάνω ημέρα μετά τις 10 χρεώνεται προς 20 €. Κατά την περίοδο της υψηλής τουριστικής κίνησης εκμισθώνει τα αυτοκίνητά της προς 45 € την ημέρα αν το αυτοκίνητο νοικιασθεί μέχρι και 5 ημέρες, ενώ κάθε παραπάνω ημέρα μετά τις 5 χρεώνεται προς 35 €. Να διαβαστεί ο χαρακτηρισμός της τουριστικής περιόδου (Χ ή Υ) και ο αριθμός των ημερών που νοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο και να υπολογισθεί η χρέωση της ενοικίασης.

52. Για να έχει δικαίωμα μια οικογένεια με δύο παιδιά που σπουδάζουν να ζητήσει μετεγγραφή, θα πρέπει ο μέσος όρος των εισοδημάτων της την τελευταία τριετία να μην ξεπερνάει τα 35.000 €. Να διαβαστούν τα εισοδήματα των τριών τελευταίων ετών μιας οικογένειας που έχει δύο παιδιά που σπουδάζουν, να υπολογισθεί το μέσο ετήσιο εισόδημά της και να βρεθεί αν έχει το δικαίωμα ή όχι να ζητήσει μετεγγραφή.

53. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός χρεώνει τις διαφημίσεις των πελατών του με 200 € ανά δευτερόλεπτο αν η διαφήμιση έχει διάρκεια έως και 20 δευτερόλεπτα, με 160 € ανά δευτερόλεπτο για τα δευτερόλεπτα από 21 έως και 30 και με 120 € ανά δευτερόλεπτο για τα επιπλέον δευτερόλεπτα. Επίσης, παρέχει 10% έκπτωση αν γίνονται από 5 έως και 10 διαφημιστικές εκπομπές ανά εβδομάδα και 20% έκπτωση αν γίνονται περισσότερες από 10 διαφημιστικές εκπομπές ανά εβδομάδα. Να διαβαστεί η διάρκεια σε δευτερόλεπτα μιας διαφήμισης και ο αριθμός των προβολών της για μια εβδομάδα και να βρεθεί η χρέωση που προκύπτει.

54. Μια Τράπεζα χρεώνει την εξαγορά των ευρώ σε δολάρια ΗΠΑ ως εξής : για ποσό μέχρι και 100 € χρεώνει προμήθεια 4,40 €, ενώ για μεγαλύτερα ποσά χρεώνει προμήθεια 8,80 €. Η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου είναι : 1 €  = 1,25 $. Να διαβαστεί ένα ποσό σε ευρώ και να βρεθεί το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια που θα λάβουμε καθώς και η συνολική μας χρέωση σε ευρώ.

55. Σε συνέχεια της προηγούμενης άσκησης, να διαβαστεί ένα ποσό σε ευρώ που διαθέτει ένας πελάτης της Τράπεζας και που θέλει να το μετατρέψει όλο σε δολάρια και να βρεθεί το ποσό σε δολάρια που θα λάβει καθώς και αν υπάρχει περίπτωση να του επιστραφεί κάποιο ποσό σε ευρώ.
(Υπόδειξη : να μελετηθούν ξεχωριστά οι εξής τρεις περιπτώσεις :
    α. Αν το ποσό σε ευρώ < =104,40.
    β. Αν το ποσό σε ευρώ > 104,40 και < =108,80.
    γ. Αν το ποσό σε ευρώ > 108,80).

56. Το επίδομα παιδιών ενός δημοσίου υπαλλήλου υπολογίζεται βάσει του αριθμού των παιδιών του, ως εξής :

Να διαβαστεί ο αριθμός των παιδιών ενός δημοσίου υπαλλήλου και να υπολογισθεί το επίδομα παιδιών που δικαιούται.

57. Να γίνει πλήρης διερεύνηση ενός συστήματος 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους.

58.  Σε άνεργους εργάτες χορηγείται οικονομική ενίσχυση (επίδομα ανεργίας) ανάλογα με τις ημέρες εργασίας τους το προηγούμενο έτος και πιο συγκεκριμένα μέχρι και 50 ημέρες εργασίας δικαιούνται αποζημίωση 10 € ανά ημέρα εργασίας, ενώ για τις παραπάνω ημέρες εργασίας δικαιούνται αποζημίωση 8 € ανά επιπλέον ημέρα εργασίας. Να διαβαστούν οι ημέρες εργασίας του προηγούμενου έτους ενός άνεργου εργάτη και να βρεθεί το επίδομα ανεργίας που δικαιούται.

59. Για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα εξής : Για αξία ακινήτου έως και 10.000 € δεν καταβάλλεται φόρος, από 10.000 € έως και 20.000 € ο φόρος μεταβίβασης είναι το 5% της αξίας αγοράς του ακινήτου, από 20.000 € έως και 36.000 € ο φόρος μεταβίβασης είναι το 10% της αξίας αγοράς του ακινήτου και για τα ακίνητα αξίας άνω των 36.000 € ο φόρος μεταβίβασης είναι το 12% της αξίας αγοράς του ακινήτου. Να διαβαστεί η αξία αγοράς ενός ακινήτου και να υπολογισθεί ο φόρος μεταβίβασης που του αναλογεί.

60. Μια εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων πουλάει με τους εξής όρους πληρωμής :

α. Μετρητοίς με έκπτωση 3% επί της αξίας του αυτοκινήτου.
β. Εξόφληση σε 15 ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση.
γ. Εξόφληση σε 3 μήνες με επιβάρυνση 12%.

Να διαβαστεί η αξία ενός αυτοκινήτου και ο τρόπος πληρωμής (1, 2, 3) και να βρεθεί η τελική τιμή αγοράς του.

61. Ένας πωλητής σε μια εταιρεία έχει σταθερές αποδοχές 500 € και αν φέρει εισπράξεις από 1.000 € έως και 2.000 €, λαμβάνει προμήθεια 5% επί των εισπράξεων, ενώ αν φέρει εισπράξεις παραπάνω από 2.000 €, λαμβάνει προμήθεια 8% επί των εισπράξεων. Να διαβαστούν οι εισπράξεις που έφερε στην εταιρεία ένας πωλητής και να βρεθούν οι συνολικές αποδοχές του.

62. Μια εταιρεία πουλάει χονδρικά ένα εμπόρευμα ως εξής :

Να διαβαστεί το πλήθος των τεμαχίων που παραγγέλθηκαν και να υπολογισθεί η αξία πώλησής τους.

63. Μια Τράπεζα επιβαρύνει τους καταθέτες της με έξοδα διαχείρισης 1 € τον μήνα, αν το μέσο ημερήσιο υπόλοιπο εξαμήνου ενός καταθετικού λογαριασμού είναι μικρότερο από 300 €. Να διαβαστούν τα μέσα μηνιαία υπόλοιπα για 6 μήνες ενός πελάτη της Τράπεζας και να βρεθεί η επιβάρυνσή του.

64. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία χρεώνουν τη μίσθωση μιας ταχυδρομικής θυρίδας με 50 € ανά έτος. Αν κάποιος πελάτης ενεργοποιήσει τη θυρίδα για λιγότερο χρονικό διάστημα, π.χ. από τις 25 Ιαν, τότε θα χρεωθεί το κλάσμα των 50 € ανάλογα με τους εναπομείναντες μήνες. Αν ενεργοποιήσει τη θυρίδα μέχρι και τις 15 ενός μήνα, τότε θα χρεωθεί ολόκληρο τον μήνα αυτόν, ενώ αν ενεργοποιήσει τη θυρίδα μετά τις 15 ενός μήνα, τότε δεν θα χρεωθεί καθόλου αυτόν τον μήνα. Να διαβαστεί η ημέρα και ο μήνας, με τη μορφή ακεραίων αριθμών, που ενεργοποίησε μια θυρίδα ένας πελάτης και να βρεθεί η ετήσια χρέωσή του.

65. Για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ενός οικοπέδου, τα πρώτα 15.000 € της αξίας του οικοπέδου φορολογούνται προς 9% και τα υπόλοιπα προς 11%. Στον φόρο που προκύπτει προστίθεται και 3% δημοτικός φόρος. Να διαβαστεί η αξία ενός οικοπέδου σε ευρώ και να βρεθεί ο συνολικός φόρος που θα πρέπει να πληρωθεί.

66. Για να θεωρείται επιτυχών ένας υποψήφιος σ' έναν διαγωνισμό, θα πρέπει να εξετασθεί γραπτά σε δύο μαθήματα και να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 55 στο κάθε μάθημα αλλά και μέσο όρο από τα δύο μαθήματα τουλάχιστον 60. Να διαβαστούν οι βαθμοί του υποψηφίου στα δύο μαθήματα (κλίμακα από 0-100) και να βρεθεί αν είναι επιτυχών ή όχι.

67. Μια δημοτική εταιρεία ύδρευσης χρεώνει την κατανάλωση νερού ανάλογα με τα κυβικά μέτρα (m3), ως εξής :

Να διαβαστεί η κατανάλωση σε κυβικά μέτρα που έχει κάνει ένας καταναλωτής και να βρεθεί η καθαρή αξία που πρέπει να πληρώσει, η αξία του ΦΠΑ (9%) καθώς και η συνολική αξία.

68. Ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τη δημιουργία του Κτηματολογίου υπολογίζεται ως εξής : όλοι ανεξαίρετα οι ιδιοκτήτες πληρώνουν ένα εφάπαξ ποσό 35 € και ύστερα επιμερίζονται το ένα τις χιλίοις της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε δικαιούχου. Για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως και 20.000 € καταβάλλεται μόνο το εφάπαξ ποσό από τον κάθε ιδιοκτήτη, ενώ για τα ακίνητα με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη από 20.000 €, αφαιρείται το ποσό αυτό κατά τον υπολογισμό του φόρου. Να διαβαστεί η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου όπου υπάρχουν τρεις δικαιούχοι ιδιοκτήτες καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας τους και να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στον καθένα.

69. Η κυβέρνηση επιδοτεί τους αριστούχους φοιτητές μιας σχολής με το 80% του ποσού αγοράς ενός Η/Υ και με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 500 €. Να διαβαστεί το ποσό που έδωσε ένας δικαιούχος φοιτητής για την αγορά ενός Η/Υ και να υπολογισθεί το ποσό της επιδότησης που δικαιούται να λάβει.

70. Το κράτος επιδοτεί σεμινάρια πληροφορικής φοιτητών με 90% και με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 600 €. Να διαβαστεί το ποσό που έδωσε ένας φοιτητής για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πληροφορικής και να υπολογισθεί το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί.

71. Ένα φωτοτυπικό κέντρο χρεώνει τη μία φωτοτυπία μεγέθους Α4 με 0,06 € και τη μία φωτοτυπία μεγέθους Α3 με 0,10 €. Αν το πλήθος των φωτοτυπιών είναι πάνω από 100, τότε οι επιπλέον φωτοτυπίες χρεώνονται για το μέγεθος Α4 με 0,04 € και για το μέγεθος Α3 με 0,08 €. Να διαβαστεί το πλήθος των φωτοτυπιών Α4 και Α3 που έβγαλε ένας πελάτης και να υπολογισθεί το συνολικό κόστος.

72. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από το οικονομικό έτος 2011, όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ένα ελάχιστο ποσό αποδείξεων ώστε να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο, το οποίο ποσό αποδείξεων εξαρτάται άμεσα από το εισόδημα που δηλώνουν. Πιο συγκεκριμένα, αν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα έως και 6.000 €, δεν χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις στην Εφορία, ενώ αν έχει εισόδημα έως και 12.000 €, θα πρέπει να προσκομίσει συνολικό ποσό αποδείξεων ίσο με το 10% του ποσού που δηλώνει ως εισόδημα. Αν έχει εισόδημα πάνω από 12.000 €, για το επιπλέον ποσό θα πρέπει να προσκομίσει στην Εφορία ποσό αποδείξεων ίσο με το 30% του δηλωθέντος εισοδήματός του. Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ποσό αποδείξεων που μπορεί να προσκομίσει δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 15.000 €. Αν τώρα, το ποσό των αποδείξεων που υποβάλλει είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που πρέπει να προσκομίσει, τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της διαφοράς των δύο αυτών ποσών, ενώ αν το ποσό των αποδείξεων που υποβάλλει είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που πρέπει να προσκομίσει (με ανώνατο όριο τις 15.000 €), τότε θα του γίνει έκπτωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς των δύο αυτών ποσών. Να διαβαστεί το εισόδημα (Ε) που δηλώνει ένας φορολογούμενος και το ποσό των αποδείξεων (PA) που υποβάλλει και να βρεθεί το ελάχιστο ποσό αποδείξεων (EPA) που θα έπρεπε να προσκομίσει καθώς και το εάν θα πληρώσει επιπλέον πρόστιμο ή θα έχει έκπτωση στον τελικό φόρο (EFOROS, θετικό ή αρνητικό).

73. Να λυθεί το προηγούμενο πρόβλημα, αλλά αυτή τη φορά όταν έχουμε ένα ζευγάρι φορολογουμένων, το οποίο δηλώνει εισόδημα και από τους δύο συζύγους Ε1 και Ε2, και όπου το ποσό των αποδείξεων που υποβάλλουν είναι ενιαίο (PA) και επιμερίζεται στους δύο συζύγους ανάλογα με το εισόδημά τους (PA1 και PA2). Ισχύει και εδώ το ανώτατο όριο των 15.000 € για το ποσό των αποδείξεων που αντιστοιχεί σε κάθε φορολογούμενο. Θα πρέπει να υπολογιστούν τα ελάχιστα ποσά αποδείξεων (EPA1 και EPA2) που αντιστοιχούν στον κάθε σύζυγο μετά τον επιμερισμό καθώς και τα πρόστιμα ή οι εκπτώσεις φόρου (EFOROS1 και EFOROS2).

74. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για την ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία υπολογίζεται ως εξής : 30 € ανά τ.μ. για ακίνητα με επιφάνεια έως 80 τ.μ., επιπλέον 50 € ανά τ.μ. για ακίνητα με επιφάνεια 81-120 τ.μ., επιπλέον 80 € ανά τ.μ. για 121-200 τ.μ, επιπλέον 150 € ανά τ.μ. για 201-300 τ.μ. και επιπλέον 300 € ανά τ.μ. για 301 τ.μ. και πάνω. Για τους βοηθητικούς χώρους προβλέπεται 30 € για κάθε τ.μ. Το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 40% για περιοχές που έχουν αντιμειμενική αξία από 2.800-4.999 € και κατά 70% για περιοχές που έχουν αντιμειμενική αξία από 5.000 € και πάνω. Επίσης, το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες. Να διαβασθούν τα τ.μ. (εμβαδόν, Ε) ενός ακινήτου, το αν είναι ή όχι μονοκατοικία (Μ) καθώς και η αντικειμενική του αξία ανά τ.μ. (Α) και να υπολογισθεί η τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης του ακινήτου (ΤΔ).

 

ΒΡΟΧΟΙ

1. Ένα αεροπλάνο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σε κάθε πτήση μέχρι 100 τόνους υλικού. Να καταχωρηθούν τα βάρη 50 πακέτων σε τόνους, όπου το κάθε πακέτο έχει λιγότερο βάρος από 100 τόνους, και να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί πόσες πτήσεις θα χρειασθούν για να μεταφερθούν όλα τα πακέτα καθώς και το συνολικό βάρος των πακέτων που θα μεταφέρει η κάθε πτήση.

2. Να διαβαστεί ένας κωδικός πρόσβασης (password) και μετά να διαβαστεί ένας κωδικός αριθμός (code) που θα επιτρέπει πρόσβαση στο σύστημα. Αν δοθεί τρεις φορές λάθος, θα αποκλείει την είσοδο.

3. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός Α και να βρεθεί το πλήθος των ψηφίων του.

4. Η χρέωση των ΙΧ αυτοκινήτων που μετακινούνται μ’ ένα οχηματαγωγό πλοίο είναι ανάλογη του μήκους τους ως εξής : έως και 2 μέτρα είναι 3 €, έως και 3 μέτρα είναι 6 € και για παραπάνω από 3 μέτρα είναι 9 €. Να διαβαστούν τα μήκη 10 αυτοκινήτων που μετακινήθηκαν μ’ ένα οχηματαγωγό πλοίο και να υπολογισθεί το συνολικό ποσό είσπραξης.

5. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί αν είναι πρώτος ή όχι.

6. Να βρεθούν και να εκτυπωθούν οι 50 πρώτοι “πρώτοι” αριθμοί.

7. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθούν οι διαιρέτες του.

8. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί το πλήθος των διαιρετών του.

9. Να βρεθούν οι 20 πρώτοι αριθμοί της σειράς Fibonacci, όπου ο κάθε αριθμός σχηματίζεται από το άθροισμα των δύο προηγουμένων του και οι δύο αρχικοί αριθμοί είναι οι 0 και 1.

10. Τέλειος θεωρείται ένας ακέραιος αριθμός του οποίου οι παράγοντες έχουν σαν άθροισμα τον ίδιο τον αριθμό. Στους παράγοντες συμπεριλαμβάνεται το 1 αλλά όχι και ο ίδιος ο αριθμός (γνήσιοι διαιρέτες). Για παράδειγμα, τέλειοι αριθμοί είναι ο 6 (6=1+2+3) και ο 28 (28=1+2+4+7+14). Να βρεθούν οι 10 πρώτοι τέλειοι αριθμοί.

11. Φίλοι θεωρούνται δύο ακέραιοι αριθμοί αν ο ένας είναι ίσος με το άθροισμα των γνησίων διαιρετών του άλλου, όπως για παράδειγμα ο 220 και ο 284. Να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί και να βρεθεί αν είναι φίλοι.

12. Να διαβαστούν 30 αριθμοί και να βρεθεί πόσοι απ' αυτούς είναι θετικοί, πόσοι αρνητικοί και πόσοι ίσοι με μηδέν.

13. Να διαβαστούν οι βαθμοί και τα ονόματα 20 μαθητών και να βρεθεί ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαθμός, ποιος μαθητής τον έχει και ποια θέση στην αρίθμηση έχει ο μαθητής.

14. Να διαβαστούν οι βαθμοί και το φύλο (1=αγόρι, 2=κορίτσι) από 20 μαθητές και να βρεθεί πόσα είναι τα αγόρια, πόσα είναι τα κορίτσια, ποιος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των αγοριών, ποιος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των κοριτσιών καθώς και ποιος είναι ο συνολικός μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθητών.

15. Να διαβαστούν 100 ακέραιοι αριθμοί διαφορετικοί από το μηδέν και να βρεθεί το άθροισμα όσων απ' αυτούς είναι ζυγοί και το γινόμενο όσων απ' αυτούς διαιρούνται με το 3.

16. Να βρεθεί το άθροισμα πολλών αριθμών. Η διαδικασία να σταματήσει όταν το άθροισμα ξεπεράσει το 1.000 και να εμφανισθεί το πλήθος των αριθμών που διαβάσθηκαν.

18. Nα διαβαστούν το όνομα, η τάξη (a, b, c) και ο βαθμός 50 μαθητών ενός σχολείου και να βρεθούν για κάθε τάξη το σύνολο των μαθητών και ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε τάξης.

19. Να διαβαστούν τα ονόματα και οι 6 προσπάθειες 30 αθλητών στο άλμα εις μήκος και να βρεθεί ο νικητής του αγωνίσματος καθώς και η επίδοσή του.

20. Ένα videoclub νοικιάζει στους πελάτες του βιντεοκασέτες τύπου VHS (κωδικός =1) και ταινίες σε DVD (κωδικός=2). Η ελάχιστη χρέωση για κάθε βιντεοκασέτα είναι 2,5 € και για κάθε DVD 3 € και ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να κρατήσει ο πελάτης μια βιντεοκασέτα είναι 3 ημέρες, ενώ ένα DVD 4 ημέρες, χωρίς να χρεωθεί με επιπλέον ποσό. Η καθυστέρηση χρεώνεται με 1,.5 € για κάθε βιντεοκασέτα και με 1,8 € για κάθε DVD για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Να διαβαστούν τα στοιχεία 20 ενοικιάσεων πελατών (ονοματεπώνυμο πελάτη, κωδικός ταινίας (1 ή 2), ημέρες παρακράτησης) και να βρεθούν και να εκτυπωθούν η αναλυτική χρέωση ανά πελάτη καθώς και η συνολική χρέωση και ο μέσος όρος χρέωσης ανά είδος ταινίας.

21. Μια Τράπεζα ακολουθεί την εξής διαδικασία κατά τη διαδικασία ανάληψης χρημάτων μέσω ενός μηχανήματος ΑΤΜ : ο πελάτης καταχωρεί τον μυστικό αριθμό πρόσβασης (PIN) και αν γίνει λάθος καταχώρηση έως και 3 φορές, το μηχάνημα κρατάει την κάρτα του πελάτη. Ακόμη, το μέγιστο ποσό που μπορεί να κάνει ανάληψη ένας πελάτης σε μια συναλλαγή του είναι 800 €. Να διαβαστούν ο μυστικός αριθμός PIN ενός πελάτη και το υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό του (ypol) και να ελεγχθεί αν γίνεται σωστά η καταχώρηση του PIN, αν το μηχάνημα θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη συναλλαγή ή θα του κρατήσει την κάρτα, και σε περίπτωση που του επιτρέψει να συνεχίσει τη συναλλαγή, να καταχωρεί το ποσό που επιθυμεί να κάνει ανάληψη, να ελέγχει αν είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο ή από το υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό του και όταν το ποσό προς ανάληψη είναι αποδεκτό, να υπολογίζει και να εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη.

22. Να διαβαστούν 30 αριθμοί και να βρεθεί ο μεγαλύτερος καθώς και ο δεύτερος στη σειρά μεγαλύτερος.

23. Τρεις ακέραιοι αριθμοί α, β, γ λέγονται Πυθαγόρειοι αν ισχύει : α222. Να βρεθούν οι Πυθαγόρειοι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100.

24. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός και να αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

25. Να διαβαστούν δύο ακέραιοι αριθμοί a και b, όπου a > b, και να βρεθεί ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Να καταχωρηθεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί ο ισοδύναμός του στο δυαδικό σύστημα.

2. Να καταχωρηθεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί ο ισοδύναμός του στο οκταδικό σύστημα.

3. Να καταχωρηθεί ένας ακέραιος αριθμός και να βρεθεί ο ισοδύναμός του στο δεκαεξαδικό σύστημα.

4. Να καταχωρηθούν τα ψηφία ενός δυαδικού αριθμού σ' έναν πίνακα και να βρεθεί ο ισοδύναμος αριθμός στο δεκαδικό σύστημα.

5. Να καταχωρηθούν σ' έναν πίνακα ακεραίων 30 θέσεων οι μετρήσεις μόλυνσης της ατμόσφαιρας για 30 ημέρες και να βρεθούν και να εκτυπωθούν οι ημέρες εκείνες που η μόλυνση παρουσιάζει κορυφή, δηλ. είναι μεγαλύτερη από τη μόλυνση της προηγούμενης και της επόμενης ημέρας. Η μόλυνση μπορεί να πάρει τιμή από 0 έως 100.

6. Δίνεται πίνακας Ν θέσεων ακεραίων αριθμών. Να μεταφερθεί το πρώτο στοιχείο του πίνακα σε τέτοια θέση ώστε όλα τα δεξιά του να είναι μεγαλύτερα αυτού, όλα τα αριστερά του στοιχεία να είναι μικρότερα αυτού.
Για παράδειγμα, αν ο αρχικό πίνακας έχει στοιχεία 4 5 7 0 2 3 6 8 τότε ο τελικός πίνακας μπορεί να έχει πιθανόν την εξής μορφή 0 3 2 4 7 6 5 8.
2ο Ενιαίο Λύκειο Κατερίνης
Βρακόπουλος Αθανάσιος
http:://2lyk-kater.pie.sch.gr/users/braat/, e-mail :
vrakop@in.gr

7. Να διαβαστεί ένας ακέραιος αριθμός Α και να εκτυπωθούν τα ψηφία του με αντίστροφη σειρά.

8. Να διαβαστούν 100 αριθμοί και να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των απολύτων τιμών τους.

9. Να διαβαστούν τα ψηφία ενός αριθμού του 8δικού συστήματος σ’ έναν πίνακα και να υπολογισθεί ο ισοδύναμός του στο δεκαδικό σύστημα.

10. Να διαβαστούν τα ψηφία ενός αριθμού του 16δικού συστήματος σ’ έναν πίνακα και να υπολογισθεί ο ισοδύναμός του στο δεκαδικό σύστημα.

11. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός πίνακα 10 θέσεων και να γίνει αντιμετάθεσή τους, δηλ. το 1ο στοιχείο να γίνει 10ο, το 2ο στοιχείο να γίνει 9ο κοκ.

12. Να διαβαστεί οι δύο πλευρές a και b από 20 ορθογώνια παραλληλόγραμμα και να βρεθεί ποιο είναι το μεγαλύτερο εμβαδόν και σε ποιο ορθογώνιο ανήκει.

13. Να διαβαστούν 30 αριθμοί, να βρεθεί ο μέσος όρος τους καθώς και πόσοι απ' αυτούς είναι μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο όλων των αριθμών.

14. Να διαβαστούν 20 αριθμοί και να βρεθεί ο μεγαλύτερος καθώς και σε ποια θέση βρίσκεται. Μετά να γίνει ανταλλαγή του με τον αριθμό που βρίσκεται στην πρώτη θέση.

15. Να διαβαστούν 20 αριθμοί και να βρεθεί ο μικρότερος καθώς και σε ποια θέση βρίσκεται. Μετά να γίνει ανταλλαγή του με τον αριθμό που βρίσκεται στην τελευταία θέση.

16. Nα διαβαστούν 20 αριθμοί σ' έναν πίνακα και να γίνει αντιμετάθεσή τους. Δηλαδή, ο 1ος αριθμός να πάει στην 20η θέση, ο 2ος στην 19η θέση κοκ.

17. Να διαβαστούν σ' έναν πίνακα 20 Χ 6 οι 6 προσπάθειες 20 αθλητών στο άλμα εις μήκος και να βρεθεί η καλύτερη επίδοση κάθε αθλητή καθώς και η καλύτερη επίδοση όλων των αθλητών.

18. Να διαβαστούν τα στοιχεία 100 μαθητών (όνομα, βαθμός, τάξη) από τρεις τάξεις (a, b, c) και να εκτυπωθούν ανά τάξη ξεχωριστά.

19. Δίνεται ταξινομημένος κατ' αύξουσα σειρά πίνακας με 100 αριθμούς και ένας αριθμός Χ. Να βρεθεί αν ο αριθμός βρίσκεται ή όχι στον πίνακα και αν ναι σε ποια θέση (δυαδική αναζήτηση - binary search).

20. Να διαβαστούν 100 αριθμοί σ' έναν πίνακα και να ταξινομηθούν κατ' αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης με επιλογή (selection sort). Σύμφωνα με τον αλγόριθμο αυτό, βρίσκουμε πρώτα το μικρότερο στοιχείο του πίνακα και το ανταλλάσσουμε με το στοιχείο της πρώτης θέσης, μετά βρίσκουμε το μικρότερο από τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα και το ανταλλάσσουμε με το στοιχείο της δεύτερης θέσης κοκ.

21. Να διαβαστούν 100 αριθμοί σ' έναν πίνακα και να ταξινομηθούν κατ' αύξουσα σειρά σύμφωνα με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης με φυσαλίδα (bubble sort). Σύμφωνα με τον αλγόριθμο αυτό, συγκρίνουμε κάθε στοιχείο του πίνακα με το επόμενό του και αν είναι μεγαλύτερο, ανταλλάσσουμε τα δύο στοιχεία και θέτουμε μια flag=1. Επαναλαμβάνουμε τη σάρωση του πίνακα και όταν η flag=0 έχουμε τελειώσει την ταξινόμηση.

22. Δίνονται δύο πίνακες Α και Β που περιέχουν από 100 αριθμούς ο καθένας ταξινομημένους κατ' αύξουσα σειρά. Να ενωθούν σ' έναν τρίτο πίνακα C μεγέθους 200 έτσι ώστε να είναι και ο C ταξινομημένος κατ' αύξουσα σειρά (merging).

23. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα με 10 γραμμές και 20 στήλες και να βρεθεί το άθροισμά τους.

24. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα με 10 γραμμές και 20 στήλες και να βρεθεί ο μεγαλύτερος αριθμός καθώς και σε ποια γραμμή και στήλη βρίσκεται.

25. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα με 10 γραμμές και 20 στήλες και να βρεθεί το άθροισμα των στοιχείων κάθε γραμμής και να καταχωρηθεί σ' έναν άλλον πίνακα 10 θέσεων.

26. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα με 10 γραμμές και 20 στήλες και να βρεθεί το πλήθος των θετικών και των αρνητικών αριθμών κάθε στήλης του πίνακα.

27. Να διαβαστούν σ' έναν πίνακα 6 Χ 4 οι πωλήσεις των 6 υποκαταστημάτων μιας εταιρείας για 4 εβδομάδες και να βρεθεί η μεγαλύτερη πώληση, ποιο υποκατάστημα την έκανε και σε ποια εβδομάδα.

28. Να διαβαστούν τα εξής στοιχεία για 100 νέους οπλίτες :

Να γίνει εκτύπωση για τα τρία σώματα ξεχωριστά όλων των στοιχείων.

29. Να καταχωρηθούν 50 ακέραιοι αριθμοί σ’ έναν πίνακα Α(50) και να βρεθεί πόσοι απ’ αυτούς είναι άρτιοι.

30. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός συνόλου πλήθους Ν και να βρεθούν και να εκτυπωθούν τα υποσύνολά του.

31. Να καταχωρηθούν σ' έναν πίνακα δύο διαστάσεων 10 Χ 12 οι εισπράξεις των 10 καταστημάτων μιας αλυσίδας εστιατορίων για τους 12 μήνες ενός έτους και να υπολογισθεί και να καταχωρηθεί σ' έναν άλλον μονοδιάστατο πίνακα 10 θέσεων ο μέσος όρος των εισπράξεων του κάθε καταστήματος για τους 12 μήνες. Επίσης να βρεθεί ο μικρότερος μέσος όρος των εισπράξεων καθώς και ποιο ή ποια καταστήματα τον σημείωσαν.

32. Παλινδρομικός καλείται ένας ακέραιος αριθμός του οποίου τα ψηφία όταν διαβάζονται από το τελευταίο προς το πρώτο, προκύπτει πάλι ο ίδιος αριθμός με τον αρχικό, όπως είναι για παράδειγμα ο 13531. Να διαβαστεί ένα ακέραιος αριθμός και να βρεθεί αν είναι παλινδρομικός.

33. Για 50 μαθητές να καταχωρηθούν τα ονόματά τους σ' έναν μονοδιάστατο πίνακα και οι βαθμοί τους σε 10 μαθήματα σ' έναν διδιάστατο πίνακα. Να υπολογισθεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε μαθητή σ' έναν ξεχωριστό μονοδιάστατο πίνακα καθώς και ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθητών. Επίσης, να εμφανισθούν τα ονόματα και οι μέσοι όροι των μαθητών που ο μέσος όρος τους ξεπερνάει τον γενικό μέσο όρο.

34. Να διαβαστούν τα στοιχεία ενός πίνακα Ν θέσεων και να γίνει αντιμετάθεσή τους, δηλ. το 1ο στοιχείο να γίνει Νο, το 2ο στοιχείο να γίνει (Ν-1)ο κοκ (Προσοχή : Θα πρέπει να υπολογίσετε το ακέραιο μέρος της παράστασης Ν/2).

35. Να καταχωρηθούν σ' έναν πίνακα δύο διαστάσεων 10 Χ 30 οι θερμοκρασίες 10 πόλεων για τις 30 ημέρες ενός μήνα και να υπολογισθεί και να καταχωρηθεί σ' έναν άλλον μονοδιάστατο πίνακα 10 θέσεων ο μέσος όρος των θερμοκρασιών της κάθε πόλης για τις 30 ημέρες. Επίσης, να βρεθεί ο μεγαλύτερος μέσος όρος των θερμοκρασιών καθώς και ποια ή ποιες πόλεις την σημείωσαν.

36. Στο αγώνισμα του άλματος εις ύψος στον στίβο συμμετέχουν 20 αθλητές και νικητής αναδεικνύεται όποιος περάσει το μεγαλύτερο ύψος, ενώ για όσους περάσουν το ίδιο ύψος λαμβάνεται υπ' όψη ο μικρότερος αριθμός προσπαθειών. Αθλητές που έχουν υπερβεί το ίδιο ύψος και με τον ίδιο αριθμό προσπαθειών θεωρούνται όλοι νικητές. Να καταχωρηθούν σ' έναν πίνακα Α 20 θέσεων τα ύψη σε εκατοστά (ακέραιοι αριθμοί) που έχουν υπερβεί 20 αθλητές και σ' έναν άλλον πίνακα Β 20 θέσεων οι συνολικές τους προσπάθειες αντίστοιχα. Να βρεθεί η καλύτερη επίδοση και με πόσες προσπάθειες επιτεύχθηκε καθώς επίσης το πλήθος των νικητών του αγωνίσματος και οι θέσεις στον πίνακα Α που κατέχουν οι νικητές (Υπόδ. Να δημιουργήσετε και έναν τρίτο πίνακα C, 20 θέσεων, όπου εκεί θα καταχωρούνται οι θέσεις των νικητών από τον πίνακα Α).

37. Μια δημόσια υπηρεσία προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 Η/Υ με τους εξής όρους : το ανώτατο επιτρεπτό κόστος των μηχανημάτων (μαζί με τον ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 € και η βαθμολογία της κάθε εταιρείας που θα υποβάλλει προσφορά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1,0. Η υπηρεσία βαθμολογεί την κάθε εταιρεία που υποβάλλει προσφορά μ' έναν δεκαδικό αριθμό με μία ακέραια θέση και με αποδεκτές τιμές από 1,0 ελάχιστη έως 5,0 μέγιστη. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προκύψει θα είναι εκείνη που θα έχει τον μικρότερο λόγο (πηλίκο) κόστος/βαθμολογία. Στην περίπτωση δε που δύο εταιρείες ισοβαθμίσουν, ανάδοχος θα προκύψει η εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Για να υπάρχει μια δίκαιη αντιμετώπιση, η υπηρεσία στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη διαίρεση κόστος/βαθμολογία στα δύο τελευταία ακέραια ψηφία, δηλ. αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι 4.523, 81, θα γίνει 4.500, ενώ αν το αποτέλεσμα είναι 3.877,55 θα γίνει 3.900. Ζητείται να διαβαστούν οι οικονομικές προσφορές 20 εταιρειών, να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες τους με μία δεκαδική θέση και να βρεθεί ο αύξων αριθμός της εταιρείας που θα είναι ανάδοχος καθώς και η οικονομική προσφορά που υπέβαλλε και η βαθμολογία που της δόθηκε. Εταιρείες που υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από 20.000 € ή αποκτούν βαθμολογία μικρότερη από 1.0, θα καταχωρηθούν κανονικά μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή. (Υπόδειξη : να καταχωρήσετε τις οικονομικές προσφορές και τις βαθμολογίες σε δύο ξεχωριστούς αρχικούς πίνακες, να κάνετε ξεκαθάρισμα σύμφωνα με τους περιορισμούς της προκήρυξης ώστε να προκύψουν δύο ξεχωριστοί τελικοί πίνακες και ένας πίνακας με τις αρχικές θέσεις των εταιρειών, να πάρετε το πηλίκο προσφορά/βαθμολογία της πρώτης θέσης των δύο τελικών πινάκων και μετά να κάνετε σύγκριση με τα υπόλοιπα πηλίκα από τις υπόλοιπες θέσεις των δύο πινάκων κοκ).

38. Μια δημόσια υπηρεσία προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 Η/Υ με τους εξής όρους : το ανώτατο επιτρεπτό κόστος των μηχανημάτων (μαζί με τον ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 € και η βαθμολογία της κάθε εταιρείας που θα υποβάλλει προσφορά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1,0. Η υπηρεσία βαθμολογεί την κάθε εταιρεία που υποβάλλει προσφορά μ' έναν δεκαδικό αριθμό με μία ακέραια θέση και με αποδεκτές τιμές από 1,0 ελάχιστη έως 5,0 μέγιστη. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προκύψει θα είναι εκείνη που θα έχει τη μεγαλύτερη τιμή σύμφωνα με τον εξής τύπο υπολογισμού :

12*(ΤΠν/ΤΠmax) + 88*(Οπmin/ΟΠν)

όπου :

Στην περίπτωση δε που δύο εταιρείες ισοβαθμίσουν, ανάδοχος θα προκύψει η εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ζητείται να διαβαστούν οι οικονομικές προσφορές 20 εταιρειών, να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες τους με μία δεκαδική θέση και να βρεθεί ο αύξων αριθμός της εταιρείας που θα είναι ανάδοχος καθώς και η οικονομική προσφορά που υπέβαλλε και η βαθμολογία που της δόθηκε. Εταιρείες που υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από 20.000 € ή αποκτούν βαθμολογία μικρότερη από 1.0, θα καταχωρηθούν κανονικά μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή. (Υπόδειξη : να καταχωρήσετε τις οικονομικές προσφορές και τις βαθμολογίες σε δύο ξεχωριστούς αρχικούς πίνακες, να κάνετε ξεκαθάρισμα σύμφωνα με τους περιορισμούς της προκήρυξης ώστε να προκύψουν δύο ξεχωριστοί τελικοί πίνακες και ένας πίνακας με τις αρχικές θέσεις των εταιρειών, να υπολογίσετε τα ΤΠmax και ΟΠmin, να υπολογίσετε το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο για την πρώτη θέση των δύο τελικών πινάκων και μετά να κάνετε σύγκριση με τα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες θέσεις των δύο πινάκων κοκ).

39. Να καταχωρηθούν σ' έναν πίνακα ακεραίων δύο διαστάσεων οι μετρήσεις μόλυνσης της ατμόσφαιρας 10 πόλεων της Ελλάδας  για 30 ημέρες και να βρεθούν τα εξής :

Η μόλυνση μπορεί να πάρει τιμή από 0 έως 100.

40. Να διαβαστεί ένας 6ψήφιος ακέραιος αριθμός και να εμφανισθεί ο μικρότερος αριθμός που να έχει τα ίδια ακριβώς ψηφία. Για παράδειγμα, αν ο αρχικός αριθμός είναι ο 543968, ο τελικός αριθμός που θα προκύψει θα είναι ο 345689. (Υπόδειξη : με τη βοήθεια των τελεστών DIV και MOD μπορείτε να απομονώσετε τα ψηφία του αριθμού για να τα καταχωρήσετε σ' έναν πίνακα 6 θέσεων, τον οποίο θα πρέπει μετά να ταξινομήσετε κατ' αύξουσα σειρά).

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή