ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004,
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ :
http://gym-florin.flo.sch.gr/Exams/exams.html

Β' Ενιαίου Λυκείου

2003
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2003) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003)
Ιστορία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2003) Λατινικά Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Λατινικά Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2003) Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Τεχνολογία Επικοινωνιών (Μαι 2003) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)  
2002
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2002)
Ιστορία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Φυσική Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
Τεχνολογία Επικοινωνιών (Μαι 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002)
Αρχαία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002)
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002)
Λατινικά Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002)
Φυσική Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Τεχνολογία Επικοινωνιών (Σεπτ 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002)
2001
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001)
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001)
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουλ 2001) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001)
Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Φυσική Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001)
2000
Αρχαία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Δίκαιο Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Αρχαία Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Αρχαία Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Κείμενα Γενικής Παιδείας (Μαι 2000)
Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση (Ιουν 2000) Λατινικά Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000)
Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2000)
Χημεία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000)
1999
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999) Δίκαιο Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999)
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999)
Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση (Ιουν 1999) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 1999) Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 1999)
Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 1999)

 

Γ' Ενιαίου Λυκείου

2003
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Αρχαία Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ιουν 2003)
Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003)
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Φυσική Γενικής Παιδείας (Μαι 2003)
Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003)  
2002
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002)
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης (Ιουν 2002)
Ιστορία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002)
Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Μαι 2002)
Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002)
2001
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001) Αρχές Οργάνωσης (Ιουν 2001)
Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουλ 2001) Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουλ 2001)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001)    
2000
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Αρχαία Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Αρχαία Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000)
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Αρχές Φιλοσοφίας Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Βιολογία Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Ιστορία των Επιστημών Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Μαι 2000) Ιστορία Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Κείμενα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Κείμενα Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Λατινικά Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Λειτουργικά Συστήματα Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Ιουν 2000) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Τεχνολογία και Ανάπτυξη Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Χημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000)

 

Γ' Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

2003
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2003) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2003)
Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)  
2002
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002)
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002)
Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2002) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2002) Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2002)
2001
Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Μαι 2001) Αλγεβρα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Αρχαία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001)
Αρχαία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2001) Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001)
Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2001)
Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2001)
Φυσική Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001) Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2001) Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2001) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2001)  
2000
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Βιολογία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000) Γεωμετρία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2000)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000) Κείμενα Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000)
Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000)
Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Φυσική Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Χημεία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000)  

 

Δ' Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

2003
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ιουν 2003) Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Βιολογία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Ιστορία Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)
Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Μαι 2003)
Φυσική Γενικής Παιδείας (Μαι 2003) Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουν 2003) Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2003)
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2003)    
2002
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ιουν 2002)
Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002)
Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Ιστορία Γενικής Παιδείας (Μαι 2002)
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002)
Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Μαι 2002) Φυσική Γενικής Παιδείας (Μαι 2002)
Φυσική Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2002) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Μαι 2002)
2001
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2001) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ιουν 2001) Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001)
Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Εκθεση Γενικής Παιδείας (Μαι 2001) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001)
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Μαι 2001) Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαι 2001)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Φυσική Γενικής Παιδείας (Ιουν 2001) Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2001)
Χημεία και Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2001)  
2000
Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Αρχές Οργάνωσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000)
Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000)
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Εκθεση Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Εκθεση Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000)
Ηλεκτρολογία Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000)
Ιστορία Επιστημών Γενικής Παιδείας (Ιουν 2000) Ιστορία Επιστημών Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000) Κείμενα Γενικής Παιδείας (Μαι 2000)
Κείμενα Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000) Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Σεπτ 2000) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Μαι 2000) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000)
Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Φυσική Γενικής Παιδείας (Σεπτ 2000)
Φυσική Κατεύθυνσης (Μαι 2000) Τεχνολογία και Ανάπτυξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)
Χημεία και Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000) Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (Ιουν 2000)  

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή